Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Ν.4030/2011 «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών»

 

.4030/2011

 

1 2012 (. 4030/2011).

:

(..) :

1 , 2 , 3   , .

2.000 .., 2.000 ..

(, , ..) . ( 251).

. , , .

, , .

, , ( ’ 252), .

1 . site .

12 2012.

, , , .4030/2011 .