«Σε ποιον ανήκει ο Πολιτισμός»

 
, . , (), , . . , .. , . , .. . .. ; .. Saint Giuseppe Pietro Della Frascesca , . Giacometti . . .. . . : .