Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Άνοιξη στην Ξ•Ο…ΟΟŽΟ€Ξ· 2006 ΣυνέντΡυξη στα Παιδιά του ΣχολΡίου της Ξ˜Ξ¬ΟƒΞΏΟ…

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύετε ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν άποψη για ότι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή ένωση ή απλά κάποιοι αποφασίζουν γι’ αυτούς; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο τρόπος που παίρνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτα σύμφωνος με τους κανόνες της δημοκρατίας. Από το 1993 που ίσχυσε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, όλες σχεδόν οι κοινοτικές πράξεις εγκρίνονται με την διαδικασία της συναπόφασης. Αυτό θα πει ότι για να είναι έγκυρη μία κοινοτική πράξη, δηλαδή μια οδηγία, ένας κανονισμός ή μία απόφαση, πρέπει να συμφωνήσουν τόσο το Συμβούλιο Υπουργών - στο οποίο εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών - όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα μέλη του οποίου εκλέγονται απ’ ευθείας από τους λαούς της Ευρώπης. Οι αποφάσεις λοιπόν νομιμοποιούνται διπλά, αφού λαμβάνονται με την έγκριση τόσο των εκλεγμένων κυβερνήσεων όσο και των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών λαών. Παρ’ όλα αυτά όμως, είναι αλήθεια ότι οι ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται σε κάποια απόσταση από τα «ευρωπαϊκά δρώμενα», δηλαδή απ’ όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγοι είναι πολλοί: · ο τύπος και τα ΜΜΕ δεν ασχολούνται αρκετά με όσα διαδραματίζονται στην Ευρώπη · οι πολίτες δεν έχουν ίσως ακόμη συνειδητοποιήσει, όσο θα έπρεπε, ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την ΕΕ έχουν άμεση επίδραση στη ζωή και την καθημερινότητα τους · ο κόσμος δεν είναι αρκετά εξοικειωμένος με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΡΩΤΗΣΗ:. Όταν αποφασίζουν στις Βρυξέλλες σκέφτονται κι εμάς τα παιδιά; Σκέφτονται ότι οι αποφάσεις τους αυτές θα επηρεάσουν κι εμάς τα παιδιά και το μέλλον μας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ασφαλώς. Πρώτα απ’ όλα, η γενική πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωσης έχει να κάνει όχι μόνο με το παρόν αλλά και με το μέλλον, με τις γενιές που έρχονται, δηλαδή με τα σημερινά παιδιά. Από την άλλη πλευρά, ειδικότερα, η προστασία των ανηλίκων και η προώθηση της κινητικότητας των νέων βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας δώσω λίγα παραδείγματα από το χώρο της Παιδείας, που τον γνωρίζω καλύτερα αφού είμαι Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα παραδείγματα αυτά είναι: · Το πρόγραμμα για την «δια βίου μάθηση», με τα υποπρογράμματα Comenius και Erasmus, για τη σχολική και την τριτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα. · Η πρόσφατη πρόταση σύστασης για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. · Οι διατάξεις της οδηγίας για την “Τηλεόραση χωρίς σύνορα» που αφορούν την προστασία των παιδιών από προγράμματα με βλαβερό περιεχόμενο. ΕΡΩΤΗΣΗ: Αφού για όλα αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα κράτη της έχουν δικές τους Κυβερνήσεις; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτή η γενικευμένη αντίληψη, είναι μεγάλο λάθος, Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποφασίζει για όλα. Έχει μόνο τις αρμοδιότητες που της έχουν παραχωρήσει τα κράτη - μέλη σε τομείς όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η κοινή εμπορική πολιτική, το ενιαίο νόμισμα , κλπ, στους οποίους οι πολιτικές που σχεδιάζονται, είναι πιο αποτελεσματικές όταν εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη - μέλη διατηρούν ακόμα το μεγαλύτερο μέρος των εξουσιών τους. ΕΡΩΤΗΣΗ:. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την ίδια αντιμετώπιση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Οι χώρες ανάλογα με τον πληθυσμό τους έχουν διαφορετικό αριθμό ψήφων στο Συμβούλιο Υπουργών, κάτι το οποίο είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Πάντως καταβάλλονται προσπάθειες ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο είναι δυνατόν με ομοφωνία, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ευαισθησίες όλων των χωρών, μικρών και μεγάλων. ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί υπάρχουν φτωχοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτή είναι μια αφοπλιστική ερώτηση και εκφράζει μια δικαιολογημένη απορία. Όμως δεν μπορεί να απαντηθεί ούτε εύκολα, ούτε σύντομα. Τη φτώχεια, δυστυχώς, τη συναντάμε σ’ όλες τις κοινωνίες και σ’ όλες τις εποχές. Είναι ένα μόνιμο αρνητικό φαινόμενο που εξαρτάται από τις κοινωνικές συνθήκες και ανισότητες, την εξέλιξη των οικονομιών, τις δυνατότητες εργασίας, την πολιτική των κυβερνήσεων και πάρα πολλούς ακόμα παράγοντες. Όσο κι αν στις χώρες της Ευρώπης η φτώχεια είναι λιγότερη απ’ ότι σ’ άλλα μέρη του κόσμου, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Η φτώχεια είναι σίγουρα στίγμα για το σύγχρονο, πολιτισμένο κόσμο. Η εξάλειψή της όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και εξαρτάται κυρίως από τις ίδιες τις κοινωνίες, που πρέπει να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του προβλήματος και να οδηγήσουν τους πολιτικούς στην εξεύρεση λύσεων. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πριν από μερικούς μήνες είδαμε στην τηλεόραση ότι στη Γαλλία γινόταν φασαρίες ανάμεσα σε ντόπιους και μετανάστες. Σας ανησυχεί αυτό το φαινόμενο; Υπάρχει ρατσισμός στην Ευρώπη; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, υπάρχει και με ανησυχεί ιδιαίτερα. Ο ρατσισμός είναι ένα ιδιαίτερα αρνητικό κοινωνικό φαινόμενο με πολλές αιτίες, που έχει τις ρίζες του στην άρνηση κάποιων να αποδεχτούν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του συνανθρώπου τους και να τα σεβαστούν. Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στην Ενωμένη Ευρώπη, που η ίδια η ύπαρξή της είναι μια τρανή απόδειξη των μεγάλων δυνατοτήτων που απελευθερώνει η σύνθεση λαών και πολιτισμών με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο ρατσισμός είναι μια τυφλή και στείρα προκατάληψη, εντελώς αντίθετη από τα ανθρωπιστικά ιδεώδη που υιοθέτησε και επέβαλε η Ευρώπη στη διάρκεια της ιστορίας της και τα οποία αποτελούν τη βάση της ύπαρξης και της συνοχής της. Γι’ αυτό και πρέπει να ξεριζώσουμε το ρατσισμό από τις κοινωνίες μας. ΕΡΩΤΗΣΗ:. Τι πιστεύετε ότι λείπει από τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα κάνατε εσείς αν μπορούσατε για να γίνει καλύτερη; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα έλεγα ότι αυτό που λείπει είναι ένας υψηλότερος βαθμός κατανόησης του ρόλου μας ως Ευρωπαίων πολιτών, ώστε να γίνουμε περισσότερο υπεύθυνοι και ενεργοί και να επηρεάσουμε πιο αποτελεσματικά τις εξελίξεις. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο. Απαιτεί προσπάθεια και χρόνο και εξαρτάται όχι μόνο από μας αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις των κρατών – μελών. Πιστεύω όμως ότι με τον καιρό, όλο και περισσότερο θα συνειδητοποιούμε τη θέση μας, ως πολιτών, στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης. Όσο για μένα, αυτό που μπορώ να κάνω, είναι να εργάζομαι, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών θεσμών, προς αυτή την κατεύθυνση. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θα συμβουλεύατε να κάνουμε εμείς τα παιδιά για να γίνει καλύτερη η Ευρώπη; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εσείς είστε το μέλλον της Ευρώπης. Να προετοιμάσετε λοιπόν σωστά τον εαυτό σας, ώστε να γίνετε καλοί και ενημερωμένοι πολίτες με γνώση και συνείδηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους που δεν θα αδιαφορούν για όσα συμβαίνουν γύρω τους, αλλά θα διαμορφώνουν γνώμη και θα την εκφράζουν. Η Ευρώπη είναι υπόθεση όλων μας και μπορούμε να επηρεάσουμε την εξέλιξή της. Γι’ αυτό δεν χρειάζεται παθητικούς παρατηρητές, αλλά ενεργούς πολίτες.