Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΑΡιφορία ΞΊΞ±ΞΉ πΡριβάλλον Ο Ξ½Ξ·ΟƒΞΉΟ‰Ο„ΞΉΞΊΟŒΟ‚ Ο‡ΟŽΟΞΏΟ‚ στον 21ΞΏ αιώνα

 
ΠΡΟΣ: Κύριο Τσάλτα Γρηγόρη, Κύριο Σκούρτο Νικόλαο Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να παραστώ και να συμμετάσχω στις εργασίες του Συνεδρίου σας, που έχει την τύχη να φιλοξενείται το νησί της Νισύρου. Λυπάμαι που δεν μπορώ να παραβρεθώ μιας και συνέρχεται αυτό το διήμερο το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του κόμματος μου. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές του συνεδρίου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτο του Αιγαίου για το Δίκαιο της θάλασσας και το Ναυτικό Δίκαιο, γιατί καταπιάστηκαν με ένα πραγματικά επίκαιρο και πολυσύνθετο θέμα, την ανάδειξη συγκεκριμένων μέσων, εργαλείων και πολιτικών με την εφαρμογή των οποίων θα μπορέσει να υλοποιηθεί το αίτημα για την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών μας. Αν και η ενασχόληση της επιστημονικής κοινότητας με το νησιωτικό χώρο είναι σχετικά πρόσφατη, η αναγνώριση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους Διεθνείς οργανισμούς, των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές, δημιουργεί σήμερα την ευκαιρία να δημιουργήσουμε αποτελεσματικότερες πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους. Τα νησιά κατατάσσονται στις μειονεκτικές περιοχές που απαιτούν την υιοθέτηση εξειδικευμένων μέτρων και τα καθιστούν προνομιακό χώρο για την εφαρμογή των αρχών της αειφορίας. Όλοι όσοι βιώνουμε την πραγματικότητα των νησιών μας, αναγνωρίζουμε ότι το ζήτημα της νησιωτικότητας είναι πολυσύνθετο. Τα γεωγραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία σήμερα θεωρούνται μειονεκτικοί παράγοντες που αναστέλλουν την ανάπτυξη, ήταν εκείνα που στο πολύ πρόσφατο παρελθόν αναδείκνυαν τα νησιά σε κέντρα πολιτισμού και οικονομικής ευημερίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά, όπως είναι το μικρό μέγεθος και το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, μπορεί να αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, με την εφαρμογή της κατάλληλης, συγκεκριμένης και εξειδικευμένης αναπτυξιακής πολιτικής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρωτεύοντα ρόλο έχει η υιοθέτηση μέτρων για τη διατήρηση και την οικονομική ενεργοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που αναγνωρίζονται πλέον ως μεγίστης σημασίας πόροι, από τους οποίους εξαρτώνται και στους οποίους στηρίζονται όλες οι δραστηριότητες . Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι σημαντικό ότι την περίοδο 2000-2004, το Υπουργείο Αιγαίου επιτέλεσε σημαντικό και πρωτοπόρο έργο για την προστασία και ανάδειξη των οικισμών και του τοπίου του Αιγαίου. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η προσπάθεια να συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση. Η διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού με το ιστορικά δομημένο περιβάλλον των νησιών δεν αποτελεί μόνο πολιτιστικό χρέος αλλά και αναπτυξιακή αναγκαιότητα για την οικονομία των νησιών. Ειδικά για την Νίσυρο, με την έκδοση δυο Προεδρικών Διαταγμάτων δρομολογήσαμε την από εδώ και πέρα με κανόνες δόμηση στους οικισμούς του αλλά και την προστασία του τοπίου του νησιού στο σύνολο του. Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας και είμαι βέβαιος ότι – με τις εισηγήσεις των αξιόλογων εισηγητών που συμμετέχουν και με τα πορίσματα που θα προκύψουν – θα συμβάλετε στη διάδοση της πληροφόρησης αλλά και την προώθηση για ευρεία εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί σήμερα προτεραιότητα για τη χώρα μας και ιδιαίτερα για τα νησιά μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και λυπούμαι διότι υποχρεώσεις μου δεν μου επιτρέπουν να ανταποκριθώ και να παρευρεθώ στην συνάντησή σας. Νίκος Σηφουνάκης Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και λυπούμαι διότι υποχρεώσεις μου δεν μου επιτρέπουν να ανταποκριθώ και να παρευρεθώ στην συνάντησή σας.