Ανάληψη καθηκόντων στην Προεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

 

, . . , - . . . . , , , : - . - . - , , . , . : ) . ) . ) . ) . ) . , , . , . . . . ... , . . 2004 , , . , , . .