Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Βασικό Μέτοχο

 

, . 18.00 3-2-2005 . O , . Charlie Mc Creevy, : , . . , . , . : " ".