Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Για την Πανεπιστημιακή σχολή της Λήμνου

 

Άρχισαν χθες (Δευτέρα 27-9-04) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ακροάσεις των υποψηφίων Επιτρόπων της νέας Επιτροπής Baroso. Χθες παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ο αρμόδιος υποψήφιος Επίτροπος κ. Jan Figel. Κατά τη συζήτηση οι ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν διεξοδικά σε μια σειρά από θέματα όπως το μέλλον της στρατηγικής της Λισσαβόνας, η διαδικασία ανοικτού συντονισμού, η πορεία των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι δράσεις που θα αναλάβει η Επιτροπή στον τομέα του αθλητισμού μετά την επικύρωση της Συνταγματικής Συνθήκης κ.α Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Νίκος Σηφουνάκης παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της ακρόασης τόνισε: «Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα τόσο τους συναδέλφους όσο και τον υποψήφιο Επίτροπο να αναφέρονται στη σημασία της γλωσσικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη. Αυτό είναι εξαιρετικά ευχάριστο γιατί συμπίπτει με αυτή τη χρονική στιγμή κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πια στους κόλπους της 25 κράτη μέλη και η διαφορετικότητα θα αποτελέσει αντικείμενο της ευρύτερης συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης. Η Πολιτισμική ποικιλομορφία αποτέλεσε, αποτελεί και πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της Ενωμένης Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από ένωση κρατών είναι και ένωση λαών. Λαοί με κοινή αφετηρία αλλά με διαφορετικά ήθη και έθιμα, διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές γλώσσες και πιστεύω. Αυτήν την ιδιαιτερότητα πρέπει να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού αν θέλουμε η Ευρώπη να συνεχίζει να χαρακτηρίζεται «μάνα των πολιτισμών», στο σεβασμό των ξεχωριστών ιστορικών διαδρομών και των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Η Ευρώπη είναι μια πολιτιστική και ανθρωπιστική οντότητα και όραμα της πρέπει να είναι η προώθηση του διαλόγου με τους άλλους πολιτισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο είναι νομίζω επίκαιρη η ιστορική ρήση του μεταρρυθμιστή CAVOUR για την σχέση κράτους-θρησκείας, ο οποίος είχε πει:«Ελεύθερη εκκλησία σε ένα ελεύθερο κράτος». Αυτή πρέπει να είναι η θέση της Ευρώπης, πρόσθεσε. Ο νέος Επίτροπος Πολιτισμού και Εκπαίδευσης κ. Figel συμφώνησε με τα παραπάνω και τόνισε ότι η γλώσσα αποτελεί μέσο αύξησης της κατανόησης των λαών και μέσο προώθησης του διαλόγου με τους άλλους λαούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.