Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Για την Ξ±ΞΊΟΟŒΞ±ΟƒΞ· της Ξ΅Ο€ΞΉΟ„ΟΟŒΟ€ΞΏΟ… WALLSTROM

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Σηφουνάκης καθώς και τα άλλα μέλη της ίδιας επιτροπής στην ακρόαση της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνης Επιτρόπου για τις Συνταγματικές Υποθέσεις κ. Wallstrom έθεσαν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω θέματα: α) Της εξεύρεσης εκείνης της επικοινωνιακής πολιτικής με την οποία θα μπορέσουν καλύτερα να ενημερώσουν τον ευρωπαίο πολίτη για το διακύβευμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της σπουδαιότητας που θα δώσει η επικράτηση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος από τα κράτη μέλη. β) Να ενταχθούν οι προσπάθειες της Επιτροπής υπό τον κ. Μπαρόζο για την προστασία των πολιτιστικών δημιουργιών και του περιβάλλοντος των ευαίσθητων περιοχών. Μεταξύ των άλλων ζητήθηκε από την Επιτροπή να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ολιγωρούν στην άμεση θέσπιση των προβλεπομένων μέτρων που αποβλέπουν στην προστασία των περιοχών που εντάσσονται στο πρόγραμμα Νατούρα αλλά και των νησιωτικών περιοχών που απειλούνται από την υπερδόμηση. γ) Να βοηθήσει την επικοινωνιακή πολιτική της Ε.Ε για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το Σύνταγμα, ενισχύοντας το EURONEWS και τις κρατικές τηλεοράσεις που έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα και εμπειρία στην αναμετάδοση μηνυμάτων.