Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Για την ακύρωση άδΡιας

 

Ο τ. Υπουργός Αιγαίου και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Σηφουνάκης προέβη στην παρακάτω δήλωση: «Δυστυχώς η σημερινή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στα θέματα της προστασίας του Περιβάλλοντος και του σεβασμού της Νομιμότητας δεν στρουθοκαμηλίζει μόνο αλλά και πολιτεύεται ανεύθυνα. Θα πρέπει το λιγότερο να αισθάνεται ντροπή διαβάζοντας την απόφαση 808/2005 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς αναφορικά με την εκδίκαση αίτησης ακύρωσης της Πράξης αριθμ.11006/11-6-2003 της Δ/νσης Πολεοδομίας Λέσβου της οποίας προΐσταται και στο οποίο αναγράφεται ότι κατά την εκδίκαση η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου ως όφειλε, ΔΕΝ ΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΕ. Επιθυμώ λοιπόν να σημειώσω τα παρακάτω: Δεν επιτρέπεται η Νομιμότητα μιας πράξης της υπηρεσίας της να μην υποστηρίζεται αλλά δια της απουσίας να ευνοείται ο όποιος παρανομών. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να γνωρίζει ο κ. Νομάρχης ότι η αποδοχή της συγκεκριμένης ένστασης από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς για τυπικούς λόγους, δεν νομιμοποιεί τον ίδιο και την αρμόδια υπηρεσία να εγκρίνει οποιαδήποτε ανέγερση οικοδομής που θα υπερβαίνει τους δύο ορόφους και το ύψος των 7,50 μέτρων σε κάθε σημείο του περιγράμματος της οικοδομής διότι τούτο αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 366/Δ/17.4.2003. Οφείλω επίσης να επισημάνω ότι τα Π.Δ. 1/1986 και 325/2000 περί των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου έχουν υποστεί επεξεργασία από το ΣτΕ και έχουν βρεθεί απολύτως νόμιμα. Εξάλλου η Διοίκηση οφείλει να εμμείνει στην άρνηση έγκρισης της συγκεκριμένης οικοδομικής αδείας, παρά το περιεχόμενο της 808/2005 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Με τα δεδομένα αυτά, επιθυμώ να δηλώσω ότι παρά την ακύρωση της αριθμ. 11006/11-06-03 πράξης της Δ/νσης Πολεοδομίας για την συγκεκριμένη οικοδομική άδεια επιβάλλεται σαφώς να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 366/Δ/17-4-2003. Τέλος, ας γνωρίζουν ότι θα βρίσκομαι σε επαγρύπνηση προκειμένου η ισονομία και η ισοπολιτεία να τηρείται και να προστατεύεται».