Για την αναφορά Καραμανλή στον Σηφουνάκη σχετικά με τις ενέργειες του τελευταίου για το Βασικό Μέτοχο

 

. : , 3-2-05 E , 3310 2005. - .. . . 27 2002 5 2002 . . , , - . , . , , 8 . . ,