Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Για την προστασία του τοπίου των Ξ½Ξ·ΟƒΞΉΟŽΞ½

 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2005 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την άμεση και πλήρη ενεργοποίηση του Νόμου 3201 του 2003 για την αποκατάσταση του αλλοιωμένου τοπίου των νησιών, ζητεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Μ.Μ.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Σηφουνάκης, ο οποίος ταυτόχρονα καταγγέλλει την ηγεσία του Υπουργείου Αιγαίου ότι εγκατέλειψε και υπονόμευσε το θεσμικό πλαίσιο, υποθηκεύοντας την τουριστική προοπτική των νησιών, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη τους και απεμπόλησε μια σημαντική επιπρόσθετη αρμοδιότητα να διαχειριστεί πόρους σημαντικούς. Σε δήλωση του ο τ. Υπουργός Αιγαίου Νίκος Σηφουνάκης, αναφέρει : «Την περίοδο 2000-2004, η προστασία του τοπίου των νησιών και των αξιόλογων αρχιτεκτονικά οικισμών του Αιγαίου, αλλά και η αποκατάσταση του προκλητικά αλλοιωμένου τοπίου από ανάρμοστες κατασκευές των δεκαετιών "60" και "70", αποτέλεσαν προτεραιότητες του Υπουργείου Αιγαίου. Δημιουργήθηκε ένα στέρεο θεσμικό πλαίσιο με Προεδρικά Διατάγματα και έναν Νόμο ο οποίος προσφέρει σημαντικά κίνητρα για την αποκατάσταση του αλλοιωμένου τοπίου. Ο Νόμος αυτός (Ν.3201 /2003) δρομολόγησε ουσιαστικά την «απόσυρση κτιρίων» μη συμβατών με την ανθρώπινη κλίμακα και το μέτρο που διακρίνει την αρχιτεκτονική του Αιγαίου. Το μέτρο της «απόσυρσης κτιρίων» (πρωτίστως ξενοδοχειακών κτισμάτων) έχει εφαρμοστεί, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, σε ορισμένες χώρες με τουριστική προϊστορία που θέλησαν να ανανεώσουν την τουριστική τους εικόνα και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, όπως η Ισπανία και η Μάλτα. Σε κάθε περίπτωση η πρακτική αυτή αποτελεί μέρος ενός πλαισίου πολιτικής που στοχεύει στην αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς δίνοντας κίνητρα για την ανάπλαση - αποκατάσταση ή την απόσυρση κτιρίων και αφετέρου στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής αρχιτεκτονικής ιστορίας. Αυτά βέβαια τα αυτονόητα πράγματα φαίνεται πως δεν κατανοεί η σημερινή Κυβέρνηση και η νέα ηγεσία του Υπουργείου Αιγαίου, που αδιάφορη παρακολουθεί την αλλοίωση της φυσιογνωμίας των νησιών. Εγκατέλειψε και υπονόμευσε το δημιουργηθέν θεσμικό πλαίσιο, υποθηκεύοντας την τουριστική προοπτική των νησιών, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη τους και απεμπόλησε μια επιπρόσθετη αρμοδιότητα που ο Νόμος δίνει, να διαχειριστεί κατ΄ αποκλειστικότητα σημαντικούς πόρους. Τελευταία ο Υπουργός Τουρισμού ανακοίνωσε ότι μελετά το μέτρο της απόσυρσης ξενοδοχείων χαρακτηρίζοντας «πρωτοποριακή» μια τέτοια πρωτοβουλία. Πώς όμως θα το πράξει δεδομένου ότι δεν διαθέτει ανάλογη αρμοδιότητα με αυτή των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και Αιγαίου; Για το Αιγαίο που κινδυνεύει από την υπερδόμηση, ο Νόμος υπάρχει, ψηφίστηκε από την Βουλή το 2003 και μένει ανενεργός. Ο ψηφισθείς Νόμος 3201 περί «απόσυρσης κτιρίων» έχει διπλό στόχο: την αποκατάσταση του τοπίου και την αναβάθμιση του συνολικού τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής. Προβλέπει μεταξύ άλλων τη μερική ή ολική κατεδάφιση ή και την ανάπλαση κτιρίων ή τμημάτων ή στοιχείων τους, με την παροχή ισχυρών κινήτρων στους ιδιοκτήτες. Στις ρυθμίσεις αυτές, μπορούν να υπαχθούν τόσο τουριστικά καταλύματα όσο και κατοικίες: - που βρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, - που βρίσκονται σε τόπους χαρακτηρισμένους ιστορικούς - που βρίσκονται με «μέτωπο» στον αιγιαλό και στην παραλία. - που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς, - που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, Προτεραιότητα έχουν τα κτίρια που αλλοιώνουν τα ιδιαίτερα φυσικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία βρίσκονται και τα ασύμβατα ξενοδοχεία που δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις σύγχρονες λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις. Τα κίνητρα για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου είναι: - Χρηματική αποζημίωση, για την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίου ίση προς την αντικειμενική αξία του κατεδαφιζόμενου κτιρίου. Η ανωτέρω αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄) και προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50%. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος. - Οι δαπάνες κατεδάφισης, ανάπλασης και αναβάθμισης των κτισμάτων θεωρούνται για τις επιχειρήσεις επενδυτικές δαπάνες που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄). - Για τις δαπάνες αυτές παρέχεται στην επιχείρηση φορολογική απαλλαγή σε ποσοστό 100%, η οποία εμφανίζεται στα βιβλία της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού υπό τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους που προβλέπονται στην παρ. 27 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998. - Οι ανωτέρω δαπάνες, σε κάθε άλλη περίπτωση, βαρύνουν το Δημόσιο. - Η προσαύξηση της επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο (άρθρο 5 του ν. 2601/1998), κατά 10%, σε περίπτωση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού. Ο Νόμος 3201/2003 έτυχε καθολικής αποδοχής ιδιαίτερα από τους ξενοδόχους του Αιγαίου, πολλοί μάλιστα ξεκίνησαν την εκπόνηση μελετών ώστε να ενταχθούν στις διατάξεις του. Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Αιγαίου δεν θέλησε να ενεργοποιήσει αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία που αποτελεί και πάγιο αίτημα του αγωνιούντος τουριστικού κόσμου. Ας ενεργοποιήσει λοιπόν η Κυβέρνηση τον υπάρχοντα Νόμο και με μια απλή τροπολογία μπορεί να τον επεκτείνει σε όποιες άλλες περιοχές της επικράτειας επιθυμεί, και ας κατανοήσει ότι η πολυνομία αποτελεί κατάρα για τη δημιουργία».