Για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δια βίου Μάθηση

 

, , , , .. , . , , Erasmus . . , Erasmus, Leonardo, Comenius, Gruntwig . , , . Erasmus;, . . ' Comenius . , . , Erasmus 1993 . , , , .. .