Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Για τις διαμαρτυρίΡς του Δημάρχου Ξ›ΞΏΟ…Ο„ΟΟŒΟ€ΞΏΞ»Ξ·Ο‚ Ξ˜Ξ•Ξ‘ΞœΞ—Ξ£

 

Ο τέως Υπουργός Αιγαίου κ. Νίκος Σηφουνάκης αναφερόμενος στη δημοσιοποιηθείσα διαμαρτυρία του Δήμαρχου της Λουτρόπολης Θερμής για την μην ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αιγαίου δύο έργων του Δήμου, δήλωσε τα εξής: «Πράγματι κατά γενομένη επίσκεψή μου στο Δήμο Λ. Θερμής ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων ζητημάτων που ζήτησαν και έλαβαν τη συνδρομή του Υπουργείου Αιγαίου, αναφέρθηκαν και στα δύο έργα που προβάλλονται, δηλαδή τον εξωραϊσμό της πλατείας Πηγής και την εδαφολογική μελέτη στο λιμανάκι στη Σκάλα Μυστεγνών. ΄Έλαβαν τότε την διαβεβαίωσή μου ότι τα ανωτέρω δύο έργα θα υποστηριχθούν από τις πιστώσεις του Υπουργείου Αιγαίου. Πράγματι λοιπόν ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης την ένταξη των δύο παραπάνω έργων στο ειδικό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) και το οποίο με αριθ. πρωτ. 941/11-12-03 έγγραφό του μας το ενέκρινε με δυνατότητα χρηματοδότησης είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αιγαίου, είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο σχεδιασμός που οδηγηθήκαμε στη συζήτηση του θέματος με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου ήταν οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα αυτά να καλυφθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, λόγω του μικρού τους οικονομικού αντικειμένου και όχι να ενταχθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σωστά λοιπόν ενημερώθηκε ο Δήμαρχος από την Υπηρεσία, ασφαλώς και είναι δυνατή η επιχορήγηση των μικρών αυτών έργων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αιγαίου, όπου μάλιστα ζητήθηκε και εγκρίθηκε (πριν αποχωρήσω) σχετική τροποποίησή του έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής πολιτικής), με το υπ' αριθμ. 13160/4-3-2004 έγγραφό του, για να είναι εφικτή η αντιμετώπιση τέτοιων έργων. Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αιγαίου έχει τη δυνατότητα να προβεί στην άμεση χρηματοδότηση των δύο αυτών έργων από τον τακτικό προϋπολογισμό, όπως άλλωστε είναι και ο σχεδιασμός της αρμόδιας υπηρεσίας».