Για το αχρησιμοποίητο αυτοκίνητο για τη βοήθεια στο σπίτι

 

. : . () , , , , . . . . . . , , .