Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Για το δίκτυο NATURA

 

Καθυστερήσεις της Ελλάδας, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τη λειτουργικότητα των 27 συσταθέντων Φορέων Διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Νatura 2000. Οι καθυστερήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να μην χορηγηθούν εγκαίρως διαχειριστικοί πόροι για τους τόπους του Νatura 2000 στους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης, ενώ, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ο ρυθμός απορρόφησης των κοινοτικών πόρων είναι μόνο 9%. Αυτό προκύπτει από απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Νίκος Σηφουνάκης, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Σταύρος Λαμπρινίδης, Σταύρος Αρναουτάκης, Μαίρη Ματσούκα και Πάνος Μπεγλίτης μαζί με τέσσερις ευρωβουλευτές της Ομάδας των Πρασίνων (C. Schlyter- Σουηδία, H. Trüpel-Γερμανία, C.Lucas-Μ. Βρετανία και S. Hassi-Φιλανδία). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης των τόπων Νatura 2000 στην Ελλάδα, καθώς και τη γενικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της φύσης και δεν θα διαστάσει να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: "Η Επιτροπή γνωρίζει την έκθεση που εκπονήθηκε από επτά μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του ελληνικού δικτύου Natura 2000. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα τηρεί δεόντως τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΚ, όσον αφορά το χαρακτηρισμό και την προστασία των τόπων που απαρτίζουν το δίκτυο Natura 2000. Η Επιτροπή δεν δίστασε να διερευνήσει όλες τις καταγγελίες για διαταραχή και υποβάθμιση των τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος που πρότεινε η Ελλάδα και να λάβει τα αναγκαία μέτρα νομικής φύσης ή παρεμφερή μέτρα με δική της πρωτοβουλία. Είναι γνωστές οι σχετικές υποθέσεις κατά της Ελλάδας όπως αυτές που αφορούν την προστασία της Caretta caretta στη Ζάκυνθο, την υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας και της λίμνης Βόλβης, την προστασία της Vipera schweizeri στη νήσο Μήλο και άλλες. Από την εμπειρία έχει φανεί ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει συνοχή των διοικητικών δομών και σχεδίων διαχείρισης ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση και να υπάρχει συνοχή στην προστασία των τόπων του Natura 2000. Η Επιτροπή γνωρίζει τις καθυστερήσεις που σημειώνονται ώσπου να καταστούν πλήρως λειτουργικοί οι 27 συσταθέντες Φορείς Διαχείρισης και έχει επιστήσει την προσοχή των ελληνικών αρχών στο θέμα αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Οι εν λόγω καθυστερήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να μην χορηγηθούν εγκαίρως διαχειριστικοί πόροι για τους τόπους του Natura 2000 στους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης. Η Ελλάδα έχει προβλέψει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, το οποίο στηρίζεται από τα Διαρθρωτικά ταμεία, προϋπολογισμό 51,37 εκατομ. ευρώ για την περίοδο 2000 έως 2006 για το μέτρο 8.1. Το μέτρο αφορά κυρίως τις ανάγκες των συσταθέντων Φορέων Διαχείρισης των τόπων του Natura 2000 αλλά στηρίζει επίσης γενικότερα το δίκτυο. Εντούτοις, ο ρυθμός απορρόφησης για το ανωτέρω Μέτρο ήταν μόνο 9% στα τέλη του 2004. Η Ελλάδα αύξησε τις προσπάθειές της στην ενδιάμεση περίοδο και τον Μάιο και Ιούνιο 2005 ενέκρινε τα επιμέρους προγράμματα και τα ενέταξε, όσον αφορά πολλούς Φορείς Διαχείρισης, στο Μέτρο 8.1. Τα εν λόγω επιμέρους προγράμματα προβλέπουν τη χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία ειδών και ενδιαιτημάτων των τόπων, στην εκτέλεση έργων αποκατάστασης, στην επιτήρηση των τόπων και στη στήριξη των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και διοίκησης. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης των τόπων του Natura 2000 στην Ελλάδα, καθώς και άλλες προσπάθειες των ελληνικών αρχών οι οποίες θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προστασία των υπόλοιπων τόπων του δικτύου Natura 2000. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της φύσης στην Ελλάδα και δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της για την προστασία της φύσης."