Δήλωση αναφορικά με την εκκρεμότητα στο ζήτημα των μετατάξεων των υπαλλήλων της Ολυμπιακής σε άλλους φορείς του δημοσίου

 
, , , :
 
.
4.500 .
, .
, .
.
, , ..
!