Δήλωση γαι τον Υπουργό Αιγαίου κ. Παυλίδη

 

, . : REGATTA , , .. 2000-2004 . . . . . . .