Δήλωση για την Εταιρεία "Φίλοι Φεστιβαλ Αιγαίου"

 

. . :
31/12/07 . .     .
.   . , .
. .
.   ,      . '   , .