Δελτίο Τύπου για την ερώτηση που κατέθεσε ο Νίκος Σηφουνάκης σχετικά με τον κίνδυνο απώλειας πόρων του ΕΣΠΑ εξαιτίας της διοικητικής ‘παράλυσης’ του Κ.Α.Π.Ε.

 

(....) . , . . . .

. , , .... , , .

, , , , , .

.... , , , , , .. . 8 , .... (...).