Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΔΡλτίο ΀ύπου σχΡτικά ΞΌΞ΅ το Ο‡Ξ±ΞΉΟΞ΅Ο„ΞΉΟƒΞΌΟŒ του Νίκου Σηφουνάκη στην ημΡρίδα του ΀Ρχνικού ΕπιμΡλητηρίου Ελλάδας (Ξ€.Ξ•.Ξ•) ΞΌΞ΅ ΞΈΞ­ΞΌΞ±: β€œΞ˜Ξ΅ΟƒΞΌΞΉΞΊΟŒ Πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλματος του ΞœΞ·Ο‡Ξ±Ξ½ΞΉΞΊΞΏΟ - ΞšΟŽΞ΄ΞΉΞΊΞ±Ο‚ Ξ‘ΞΌΞΏΞΉΞ²ΟŽΞ½β€

 

Με χαιρετισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ξεκίνησε τις εργασίες της σήμερα το πρωί (Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου) η ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) με θέμα: “Θεσμικό Πλαίσιο ’σκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού - Κώδικας Αμοιβών”.

Στην ημερίδα μετείχαν εκπρόσωποι - στελέχη από τις Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Ενώσεις των Μηχανικών καθώς και από Επιμελητήρια Μηχανικών άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
 
Ο κ.Σηφουνάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε πως “είναι αλήθεια ότι η χώρα μας βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, επηρεάζει και επηρεάζεται από τους εταίρους της στην ΕΕ αλλά και από τα όσα συμβαίνουν πέρα από τα όρια της ηπείρου στην οποία γεωγραφικά ανήκουμε. Ανήκουμε –τελικά- στον κόσμο, ένα κόσμο που πέρα από διαφορές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές, αντιμετωπίζει, όπως γίνεται φανερό κάθε μέρα που περνάει, κοινά και μεγάλα προβλήματα”. Τόνισε ότι “το περιβάλλον, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή βρίσκονται
 στην πρώτη σειρά των θεμάτων που ζητούν όχι μόνο το αμέριστο και ειλικρινές ενδιαφέρον μας αλλά και την επιστράτευση όλης της επιστημονικής και τεχνικής μας γνώσης και της δημιουργικότητάς μας”.    
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ τόνισε ακόμα ότι “το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως φορέας όλων των Ελλήνων Μηχανικών και Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας καλείται να επιτελέσει το διπλό ρόλο του και να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της χώρας καθώς προχωρά αφήνοντας πίσω ένα παρελθόν εφησυχασμού και ανορθολογικών μοντέλων ανάπτυξης. Εμείς από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι το ΤΕΕ και οι Έλληνες Μηχανικοί θα είναι πολύτιμοι αρωγοί στο έργο που έχουμε αναλάβει για να ξεπεραστεί η κρίση και να μπουν τα θεμέλια μιας χώρας που ανοίγεται στο μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση”. 
Σημείωσε πως “γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που οι μηχανικοί βιώνουν και τα οποία αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς τους στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Το ΤΕΕ έχει προτείνει και θα συνεχίσει να προτείνει λύσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει το επάγγελμα του μηχανικού. Εμείς ως Πολιτεία είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις σας και τον εποικοδομητικό διάλογο ώστε να ξεπεραστούν αγκυλώσεις που μας έχει κληροδοτήσει το παρελθόν. Για μας η ζωή και η ασφάλεια του πολίτη, η προστασία του περιβάλλοντος, ο εξορθολογισμός στη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι πρωταρχικοί στόχοι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τους αναπτυξιακούς στόχους της Ελλάδας στο άμεσο μέλλον. Γνωρίζω ότι αυτοί οι στόχοι μας είναι και στόχοι των Ελλήνων Μηχανικών. Το έχουν αποδείξει με πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει και έχουν φέρει σε πέρας”.