Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΔιΡθνΡίς ΕξΡλίξΡις στον Ξ‘Ξ³ΟΞΏΟ„ΞΉΞΊΟŒ ΀ομέα

 
ΘΕΜΑ: Οι εξελίξεις, τόσο στην Ευρωπαική Ενωση όσο και διεθνώς με τις διαπραγματεύσεις στο Οργανισμό Παγκόσμιου Εμπορίου και τις διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, αλλάζουν άρδην τα δεδομένα του αγροτικού τομέα. Τι πιστεύεται πως πρέπει να γίνει ώστε το 2007 να ενισχυθεί η αγροτική ανάπτυξη;
           
Οι εξελίξεις στον αγροτικό τομέα,  είναι ταχύτατες και σημαντικές. Όμως είναι αλήθεια ότι ειδικά αυτή την περίοδο οι Έλληνες αγρότες, βιώνουν μία από τις πιο δύσκολες και κυρίως μία από τις πιο απαισιόδοξες περιόδους. Αυτό πρωτίστως οφείλεται στην αδυναμία και κυρίως στην έλλειψη σχεδιασμού της Κυβέρνησης για τον αγροτικό τομέα, ώστε να τον καταστήσει δυναμικό και ανταγωνιστικό μέσα στο διεθνές περιβάλλον και να διασφαλίσει την προοπτική και το εισόδημα του Έλληνα αγρότη.
Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της Κ.Α.Π., δημιουργεί  ένα στέρεο πλαίσιο υπεράσπισης της, θωρακίζοντας την στις διαπραγματεύσεις στον Π.Ο.Ε. και καθιστώντας την παράλληλα απολύτως συμβατή με την στρατηγική της Λισσαβόνας.
Χωρίς καθυστερήσεις και πισωγυρίσματα (όπως αυτά που βιώνει ο Έλληνας αγρότης τα τελευταία τρία χρόνια), πρέπει να προχωρήσουμε πρωτίστως στην αναβάθμιση της Ελληνικής γεωργίας και στην αποθάρρυνση της εγκατάλειψης της αγροτικής παραγωγής.
Στην εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά πρέπει να ταυτίσουμε τα ελληνικά προϊόντα, με προϊόντα αδιαμφισβήτητης ποιότητας, με ευδιάκριτη,  ελέγξιμη και πιστοποιημένη όχι μόνο την πρωτογενή παραγωγή τους, αλλά και την διαδικασία μεταποίησης και εμπορίας τους, μέσω δικτύωσης τους.
Για αυτή τη νέου τύπου ανάπτυξη απαιτείται:
Ψ η ένταξη των επενδύσεων του αγροτικού τομέα στον αναπτυξιακό νόμο και συνοδευτικά φοροαπαλλακτικά μέτρα με προτεραιότητα στους κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα (κτηνοτροφία, ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά κ.α.)
Ψ ενίσχυση των δικτύων διακίνησης και εμπορίας των ελληνικών αγροτικών  προϊόντων
Ψ ενίσχυση του συστήματος πιστοποίησης και ελέγχου των αγροτικών προϊόντων κ.α.
Όμως χρειάζονται παράλληλα και μέτρα κοινωνικής στήριξης κυρίως για τους μη νέους σε ηλικία αγρότες, για τους οποίους ενδεχομένως, το νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο μπορεί να εμπεριέχει πιθανότητες αποκλεισμού.