Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ξ•ΞΞ‘Ξ‘ΞšΞ€Ξ—Ξ‘Ξ™Ξ‘ ΞŸΞœΞ™Ξ›Ξ™Ξ‘ ΑΝΑΠΛΗΑΩ΀Η Ξ₯ΠΟΞ₯Ξ‘Ξ“ΞŸΞ₯ Ξ Ξ•ΞšΞ‘ ΞΊ. Ν. Ξ£Ξ—Ξ¦ΞŸΞ₯ΞΞ‘ΞšΞ— Σ΀Ο 3ΞΏ Ξ Ξ‘ΞΞ•Ξ›Ξ›Ξ—ΞΞ™ΞŸ Ξ£Ξ₯ΞΞ•Ξ”Ξ‘Ξ™ΞŸ Ξ‘Ξ“Ξ‘ΞŸΞΞŸΞœΞ©Ξ Ξ€ΞŸΞ ΞŸΞ“Ξ‘Ξ‘Ξ¦Ξ©Ξ ΞœΞ—Ξ§Ξ‘ΞΞ™ΞšΞ©Ξ

 
(Προσφωνήσεις) Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών διεξάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα όπου όλοι μας - οι φορείς της Πολιτείας, οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς, η Κοινωνία των Πολιτών - καλούμαστε να συμβάλουμε στην έξοδο της χώρας από τη μεγάλη κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική, και στη δημιουργία ενός νέου προτύπου ανάπτυξης για την Ελλάδα αναθεωρώντας παλιές νοοτροπίες και πρακτικές και αξιοποιώντας νέα εργαλεία σκέψης, δουλειάς και συνεργασίας. Το ίδιο το θέμα του συνεδρίου σας, φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι σημαντικό για το ΥΠΕΚΑ και για εμένα προσωπικά να βρίσκομαι σήμερα, εδώ, ανάμεσα σε συναδέλφους εκπροσώπους του κλάδου σας. Για την ανάπτυξη της χώρας και τους λόγους που αυτή εμφανίζει σήμερα αρνητικό πρόσημο έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις και έχει γραφεί πλήθος πραγματειών. Πολύ φοβάμαι, όμως, ότι, στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε και, άρα, να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα, πολλές φορές παραβλέπουμε το αυτονόητο : την ύπαρξη στοιχειωδών υποδομών χωρίς τις οποίες είναι αδύνατον να σχεδιάσουμε τις πολιτικές μας και, κυρίως, να προσελκύσουμε επενδύσεις. Αναφέρομαι στην ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και στη δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, δύο βασικές υποδομές που αποτελούν την αφετηρία κάθε σχεδίου και κάθε δράσης που έχει να κάνει με το χώρο και τις χρήσεις του. Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι το απαραίτητο εργαλείο για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε κάθε παρέμβασή μας στο περιβάλλον. Εάν δεν γνωρίζουμε τα όρια των ποταμών, τις θέσεις των βιομηχανιών, τις θέσεις των οικισμών, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών και αν δεν μπορούμε να τα αναπαραστήσουμε όλα αυτά ταυτόχρονα επάνω σε έναν ψηφιακό χάρτη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα, ούτε να σχεδιάσουμε και να προβλέψουμε μέτρα για την καλύτερη προστασία περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών. Ωστόσο, στο ΥΠΕΚΑ, προχωρούμε πιο μακριά από την κοινή ευρωπαϊκή διαχείριση των γεωχωρικών πληροφοριών που αφορούν στο περιβάλλον. Με τη θεσμοθέτηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, δημιουργούμε ένα σύνολο κανόνων, μέτρων και διαδικασιών - σε θεσμικό και τεχνολογικό επίπεδο - ώστε να εξασφαλίσουμε ενιαίες πρακτικές δημιουργίας, διαχείρισης και διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων, για όλη τη Δημόσια Διοίκηση, δεδομένα που θα είναι διαθέσιμα στον πολίτη μέσω διαδικτύου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επιχειρούμε, με άλλα λόγια, να αντιμετωπίσουμε τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο το ελληνικό Δημόσιο παράγει, προμηθεύεται και διαθέτει την ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία μέχρι σήμερα, έναν τρόπο που αναιρεί κάθε έννοια χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, εξυπηρέτησης του πολίτη και, κυρίως, κάθε ευκαιρία ανάπτυξης. Το Εθνικό Κτηματολόγιο, από την άλλη πλευρά, αποτυπώνει την προσπάθεια της Πολιτείας, αλλά και των εμπλεκομένων επαγγελματικών φορέων, για να αναπτυχθεί επιτέλους στη χώρα μας ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα που θα προστατεύει τη Δημόσια και την ιδιωτική περιουσία, θα διασφαλίζει τις συναλλαγές γης και ακινήτων και θα παρέχει ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο. Ο κλάδος των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών πρωτοστάτησε και στήριξε το θεσμό του Εθνικού Κτηματολογίου από τα πρώτα κιόλας βήματά του. Μετά από πολλές περιπέτειες, το Κτηματολόγιο περνάει σε μια νέα τροχιά για την ολοκλήρωσή του μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που έχουν 4 βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η άμεση προώθηση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί, το συντομότερο, η υφιστάμενη διαγωνιστική διαδικασία. Για το λόγο αυτόν, έχουμε ζητήσει από τη διοίκηση της Κτηματολόγιο Α.Ε. να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια ώστε επιτέλους το πρόγραμμα να προχωρήσει μέσα από αδιάβλητες και νόμιμες διαδικασίες. Σε συνάρτηση με τον πρώτο αυτόν στόχο, ο δεύτερος στόχος μας είναι να έχουμε ολοκληρώσει τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου έως το 2020. Είναι ένας φιλόδοξος στόχος ο οποίος, ωστόσο, μπορεί να επιτευχθεί εάν αξιοποιήσουμε τον πλούτο τεχνογνωσίας και εμπειρίας που έχουμε συγκεντρώσει. Ο τρίτος στόχος είναι η εισήγηση νομοθετικών παρεμβάσεων που θα βελτιώνουν τόσο τις διαδικασίες σύνταξης όσο και την καθημερινή λειτουργικότητα του Κτηματολογίου. Τέλος, προχωρούμε στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί σε περιοχές όπου ήδη λειτουργεί το Κτηματολόγιο με τρόπο που να μην επιβαρύνονται οι πολίτες και να μη δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές. Παράλληλα, προωθούνται νέα έργα στο ΕΣΠΑ με τα οποία θα παραχθούν τα νέα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα της χώρας, θα οριοθετηθούν με ακρίβεια οι περιοχές NATURA και θα συνταχθούν δασικοί χάρτες σε 11 νομούς της χώρας. Όσον αφορά στα θέματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, στο ΥΠΕΚΑ υποστηρίζουμε το προφανές: κάθε ειδικότητα πρέπει να ασκεί το επάγγελμα βάσει του επιστημονικού της αντικειμένου και της κείμενης νομοθεσίας. Η πρωτοβουλία σας να ανοίξετε, στο συνέδριό σας, το θέμα των προδιαγραφών των ιδιωτικών τοπογραφικών μελετών, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μας. Στα πλαίσια της δημιουργίας της Εθνικής Υποδομής των Γεωχωρικών Πληροφοριών και της προσπάθειας ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου - δύο αντικείμενα όπου ο ρόλος του τοπογράφου είναι πολυσήμαντος - υπάρχει ανάγκη για εκσυγχρονισμό των προδιαγραφών σύνταξης των ιδιωτικών τοπογραφικών μελετών. Περιμένουμε, λοιπόν, με ενδιαφέρον τις σχετικές εισηγήσεις σας, αλλά και τις τοποθετήσεις σας γύρω θέματα που ανοίγετε στο συνέδριό σας ώστε να δημιουργήσουμε ένα πεδίο διαβούλευσης στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τους επαγγελματικούς φορείς. Κηρύσσοντας την έναρξη του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Σας ευχαριστώ