Εισήγηση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Ν. Σηφουνάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο με θέμα : Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού