Εισήγηση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Νίκου Σηφουνάκη στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας σχετικά με ΚΥΑ και ΣΜΠΕ Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες

 
, , , , 80. , , , , 80% . , , , . . , , 10.000 . , , - - . , , . , , . & . , , - - (.. ) . , , , , , . , . - - , .