Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ξ•Ξ½Ξ·ΞΌΞ΅ΟΟ‰Ο„ΞΉΞΊΟŒ ΣημΡίωμα σχΡτικά ΞΌΞ΅ το σχέδιο ΞΟŒΞΌΞΏΟ… «Νέος ΞŸΞΉΞΊΞΏΞ΄ΞΏΞΌΞΉΞΊΟŒΟ‚ ΞšΞ±Ξ½ΞΏΞ½ΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚Β»

 

Με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, ακολουθούνται οι βελτιώσεις και αναδιατυπώσεις που προτάθηκαν μετά από κοινή αξιολόγηση του ΥΠΕΚΑ και εκπροσώπων του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ, των προτάσεων και προβληματισμών που έχουν τεθεί στο κατατεθέν σχέδιο νόμου.
Έγινε προσπάθεια το κείμενο να είναι πιο κατανοητό και χρηστικό, για παράδειγμα τέθηκαν οι ορισμοί με αλφαβητική σειρά, ή έγιναν επιμέρους βελτιώσεις και προσθήκες σε άρθρα που αφορούν στην τοποθέτηση του κτιρίου, στις κατασκευές που επιτρέπονται σε ακαλύπτους χώρους και στον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης.
Η έννοια του «παλιού» ημιυπαίθριου χώρου, που στο κατατεθέν νομοσχέδιο είχε δύο διακριτά είδη, αυτό του στεγασμένου ανοιχτού χώρου του κτιρίου με μικρό άνοιγμα που προσμετρούσε στο συντελεστή δόμησης, ποσοστό κάλυψης και όγκο κτιρίου, και του στεγασμένου χώρου με μεγάλο άνοιγμα που δεν προσμετρούσε στο συντελεστή δόμησης, περιορίστηκε μόνο στον ορισμό του δεύτερου είδους χώρου που ονομάζεται «ανοιχτός ημιυπαίθριος χώρος». Ο χώρος αυτός δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης, αλλά υπολογίζεται στην κάλυψη και στον όγκο του κτιρίου.
Στο άρθρο που ορίζονται τα κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές, η σημαντική διαφορά είναι ότι το πεδίο εφαρμογής ξεκινάει από πόλεις που έχουν ή είναι σε διαδικασία να αποκτήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα ρυθμιστικό σχέδιο, ενώ για τους  υπόλοιπους Δήμους μπορούν να ορίσουν περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στα μέτρα αυτά.
Όλες οι αλλαγές απαντούν σε αιτήματα που τέθηκαν μετά από την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου στη Βουλή, παρατηρήσεις πολιτών και επαγγελματικών φορέων, βελτιώνουν τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου και έγιναν αποδεκτές κατά μεγάλη πλειοψηφία. Πρέπει επίσης να τονιστεί η προσπάθεια για να υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότερες τροποποιήσεις στη διαδικασία που ακολουθεί.