Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΕπαγγΡλματικά Ξ΄ΞΉΞ±ΞΊΞΉΟŽΞΌΞ±Ο„Ξ± πτυχιούχων ΑΕΙ ΞΊΞ±ΞΉ ΀ΕΙ

 
ΕΡΩΤΗΣΗ - «Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας δίνει λύση στην πολυετή διελκυστίνδα, για τα επαγγελματικά δικαιώματα διπλωματούχων μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ και πτυχιούχων ΤΕΙ. Με βάση λοιπόν την πρόσφατη και οριστική απόφαση του ΣτΕ, τις εξελίξεις που διαγράφονται σε εγχώριο και επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γενικότερες προοπτικές της Οικονομίας και της Ανάπτυξης, ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σύγχρονη και βιώσιμη λύση, που πρέπει να δοθεί όσον αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα μεταξύ των αποφοίτων ΑΕΙ και πτυχιούχων ΤΕΙ;” ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Σύνταγμα μας (’ρθρο 16) κάνει διάκριση ανάμεσα σε ανώτατη και ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, στην πρόσφατη απόφαση της Ολομελείας του έκρινε ότι δεν μπορεί να ματαιωθεί από τον κοινό νομοθέτη ο συνταγματικός αυτός διαχωρισμός ανάμεσα ΑΕΙ και σχολές που παρέχουν επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση (ΤΕΙ). Οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος ενός επαγγέλματος, ενώ οι απόφοιτοι ΤΕΙ μπορούν να ασκούν μέρος μόνο της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας. Απαιτείται όμως να καθορίζεται κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο από τον κοινό νομοθέτη το είδος των επιτρεπόμενων επαγγελματικών πράξεων των αποφοίτων των ΤΕΙ. Η πλήρης εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΑΕΙ με τα αντίστοιχα δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό τομέα θα αναιρούσε την ποιοτική διάκριση του Συντάγματος ανάμεσα σε ανώτατη και ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι ωστόσο αλήθεια ότι η τάση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι προς τις τριετείς προπτυχιακές σπουδές σύμφωνα και με τη Διακήρυξη της Μπολόνιας. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η Διακήρυξη αυτή που υπογράφτηκε από 29 ευρωπαϊκές χώρες το 1999 αναφέρεται σε τουλάχιστον 3 χρόνια σπουδών. Δεν επιβάλλεται συνεπώς υποχρέωση, αλλά απλώς ευχέρεια, προς τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία να μειώσουν τη διάρκεια των σπουδών τους. Η άποψη μου είναι ότι σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτει το Σύνταγμα, δεν μπορεί να υπάρξει προς το παρόν εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ αποφοίτων ΑΕΙ και πτυχιούχων ΤΕΙ. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την αναθεώρηση του άρθρου 16 παράγραφος 7 του Συντάγματος. Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν ριζικές αναδιαρθρώσεις στον τρόπο λειτουργίας των ΤΕΙ, όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα και το διδακτικό προσωπικό, έτσι ώστε η ανωτατοποίηση τους να μην είναι μόνο τυπική αλλά και ουσιαστική.