Επιστολή στην εφημερίδα ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ για τη συνέντευξη του Υπουργού Αιγαίου

 

, 21 2005 2004 , . : ... . . 1993. , ( ), 25 2000 . . ( ) 2004 . , 1994-2004 4.500.000 2004 . . , 2.350.000 . 300.000 1993 2003 5.700.000 . , . . , .