Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ξ•ΟΟŽΟ„Ξ·ΟƒΞ· Σηφουνάκη ΞΊΞ±ΞΉ ΞœΟ€Ξ΅Ξ³Ξ»Ξ―Ο„Ξ· Ξ³ΞΉΞ± την καύση των νΡκρών στην Ελλάδα

 

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Νίκος Σηφουνάκης και Πάνος Μπεγλίτης κατέθεσαν χθες το βράδυ Δευτέρα 24 Οκτωβρίου γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αποτέφρωση των νεκρών στην Ελλάδα. Με την ερώτηση τους ζητούν να πληροφορηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο η έλλειψη δυνατότητας αποτέφρωσης των νεκρών στην Ελλάδα συνάδει με βασικές αρχές όπως η θρησκευτική ελευθερία, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και η ισότητα ενώπιον του νόμου. Επίσης ζητούν να μάθουν κατά πόσον η πιθανή στο μέλλον νομοθετική ρύθμιση της καύσης των νεκρών πρέπει να συνδέεται με τη δήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, στην Ελλάδα, η επιλογή της μετά θάνατον διάθεσης του σώματος προς αποτέφρωση για όσους εκδηλώνουν τέτοια επιθυμία προσκρούει στην απουσία κανονιστικού πλαισίου ρύθμισης του θέματος με θέσπιση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία αποτεφρωτηρίων. Αν και η αποτέφρωση δεν απαγορεύεται ρητώς από το νόμο, καθίσταται στην πράξη αδύνατη δεδομένου ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα η κατάλληλη υποδομή. Δεδομένης επίσης της αρνητικής στάσης της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας, η οποία συνηγορεί στην καύση μόνο για όσους δηλώνουν άθεοι ή αλλόθρησκοι, όλες οι προηγούμενες νομοθετικές προσπάθειες ρύθμισης του θέματος έμειναν χωρίς αποτέλεσμα. Δεδομένης επίσης της μη δυνατότητας υπηκόων άλλων κρατών μελών που ζουν στην Ελλάδα να επιλέξουν τον τρόπο της μετά θάνατον διάθεσης του σώματός τους, ερωτάται η Επιτροπή: Κατά πόσο η έλλειψη δυνατότητας αποτέφρωσης των νεκρών στην Ελλάδα, η οποία παραβιάζει την ελεύθερη επιλογή της μετά θάνατον διάθεσης του σώματος, συνάδει με το άρθρο 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ περί θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς επίσης και με το άρθρο 5, παράγραφος 1 του ελληνικού Συντάγματος περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και το άρθρο 4 παράγραφος 1 που κατοχυρώνει την ισότητα ενώπιον του νόμου; Κατά πόσον η πιθανή στο μέλλον νομοθετική ρύθμιση της καύσης των νεκρών πρέπει να συνδέεται με τη δήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων; Αυτό δεν θα προσέκρουε στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών θρησκευτικών πεποιθήσεων, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως επίσης και στο άρθρο 13, παράγραφος 1 του ελληνικού Συντάγματος; Η σύνδεση του μέτρου της προαιρετικής καύσης των νεκρών με την προϋπόθεση της δεδηλωμένης απόρριψης του ορθόδοξου χριστιανικού δόγματος δεν δημιουργεί επίσης καθεστώς διάκρισης μεταξύ των πολιτών λόγω θρησκείας σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων; Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.