Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την οικονομική ενίσχυση Συλλόγων για αγορά και προσφορά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης Ακτινολογικού Μηχανήματος.

 
( . . . .) . , .
. :
, !
. , , , , ޻ , !!!
, , . , !
. , . ? ?
, .