Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Πατριαρχείο

 

, , , . . : . . , 6 . 2 , , , , . ;