Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Πρόγραμμα Θησέας

 

, 3 2005, , , , ... . , . . , : , 9 ( 3274/05) 3,89% . 5,19%. . , ;