Παρέμβαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Ν. Σηφουνάκη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το σχέδιο νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις

 

Ι. Εισαγωγ: σντομο ιστορικ της αυθαρετης δμησης στην Ελλδα

Στην Ελλδα, ιστορικ, ο μεγαλτερος και σοβαρτερος παργοντας της υποβθμισης του περιβλλοντος, του αστικο και περαστικο τοπου, εναι η ναρχη υπερδμηση. Το φαινμενο των αυθαιρτων κατασκευν που εξυπηρετον την ανγκη αυτ-στγασης μεγλων στρωμτων του πληθυσμο χει τις απαρχς του στη σσταση του νεοελληνικο Κρτους. Αφο η επσημη κεντρικ διοκηση αδυνατε να συντξει ολοκληρωμνο σχδιο οικιστικς ανπτυξης της χρας, δπλα στα πρτα σχδια πλεων, συναντμε ολκληρους αυθαρετους οικισμος που θα πολλαπλασιαστον με την λευση και την εγκατσταση 1.000.000 και πλον Μικρασιατν προσφγων κτω απ τις τραγικς και επεγουσες συνθκες που θα δημιουργσει η εθνικ καταστροφ του 1922. Με την εφερεση της «αντιπαροχς» και την πολιτικ της «οριζοντου ιδιοκτησας», το ελληνικ μετεμφυλιακ Κρτος ευλογε επ τρεις δεκαετες, απ το ’50 ως το ’70, τα μεγλα εσωτερικ μεταναστευτικ ρεματα προς τα αστικ κντρα, την ερμωση της υπαθρου, τον αφανισμ νεοκλασικν πλεων και οικισμν εξαιρετικς ομορφις. Στις εχθρικς συνθκες διαβωσης της εποχς, ηανγκη της επιβωσης των μικρν και μεσαων πολυπληθν στρωμτων του πληθυσμο θτει σε δετερη μορα χωροταξικος και πολεοδομικος καννες, λακ, αρχιτεκτονικ και αισθητικ παρδοση.

Απ τη δεκαετα του ’70 και πειτα, σο αυξνεται το βιοτικ εππεδο των μεσαων στρωμτων, η ανασφλεια των προηγομενων δεκαετιν αντικαθσταται απ το δικαωμα συμμετοχς στην απλαυση των αγαθν και τη βιασνη που αυτ συνεπγεται. Κθε λληνας μπορε να πραγματοποισει το νειρο της δετερης παραθεριστικς κατοικας. Με την ανοχ του Κρτους στη δημιουργα κυκλωμτων συναλλαγς μεταξ πολιτν, μηχανικν και Πολεοδομιν, η Ελλδα γεμζει με παραθεριστικς κατοικες αμφβολης αισθητικς αξας, αταριαστες στο περιβλλον, που καταλαμβνουν ραγδαα τον τελευταο ελεθερο χρο κθε γνιμου περι-αστικο και παρκτιου τοπου. Η τελευταα γενι των αυθαιρτων ξεπηδ μσα απ τις πυρκαγις της Αττικς που υπερπολυτελ κτσματα κατασκευζονται προς επδειξη νο-πλουτισμο.

Οι αππειρες θσπισης καννων για τον περιορισμ της αυθαρετης δμησης - και αναφρομαι στους νμους 1337/1983 και 3212/2003 - παρ τις επιμρους σημαντικς τομς που επιφρουν, δεν κατορθνουν να θσουν τλος στο φαινμενο των αυθαιρτων που, σμερα, υπολογζονται σε 1.000.000 πανελλαδικ.


ΙΙ. Στχοι και βασικ σημεα της ρθμισης περ αυθαιρτων κατασκευν
Η ρθμιση που προτενουμε αποτελε μρος μιας νας συνολικς προσγγισης για τη θωρκιση του περιβλλοντος και τον περιορισμ της ναρχης υπερδμησης στην Ελλδα και συμπληρνει το Νο τρπο κδοσης οικοδομικν αδειν, το νο ΓΟΚ και τη θεσμοθτηση βασικν μορφολογικν αρχιτεκτονικν καννων δμησης.

Κεντρικς σκοπς και επιμρους στχοι
Α. Κεντρικς σκοπς : Οριστικ διευθτηση ενς χρνιου περιβαλλοντικο, οικονομικο και κοινωνικο προβλματος που δεν επιλθηκε επειδ κθε προσπθεια ρθμισης, απ το 1983 μχρι σμερα, εχε μνο οικονομικ-εισπρακτικ χαρακτρα και ΔΕΝ μερμνησε για περιβαλλοντικ-πολεοδομικ θματα.

Β. Επιμρους στχοι:
•     Επτευξη Περιβαλλοντικο και Πολεοδομικο Ισοζυγου,
•     μπρακτη εφαρμογ της ιστητας των πολιτν και της μη-επιβρβευσης της αυθαιρεσας και της παραβατικτητας.

Κκκινη γραμμ στην αυθαρετη δμηση
α. Διαχωρισμς των αυθαιρτων σε αυτ που βρσκονται σε ευασθητες περιοχς και σε αυτ που μπορον να τακτοποιηθον : εξαιρονται και εναι μεσα κατεδαφιστες οι κατασκευς που προκαλον ανεπανρθωτη περιβαλλοντικ βλβη (μσα σε δση, σε ρματα, στον αιγιαλ, σε αρχαιολογικος χρους κ.λ.π)
β. Απ 1/1/2012, απαγορεεται και εναι απολτως κυρη η μεταββαση η σσταση εμπργματου δικαιματος σε ακνητο χωρς την υπεθυνη δλωση του ιδιοκττη και τη δλωση μηχανικο που θα βεβαινει τι δεν υπρχει αυθαρετη κατασκευ στο ακνητο και δεν χουν εγκατασταθε χρσεις χωρς δεια
γ. Ψευδες ανακριβες βεβαισεις απ σους εμπλκονται σε μια δικαιοπραξα (συμβολαιογρφοι, δικηγροι, μεστες, υποθηκοφλακες κ.λ.π) επισρουν αυστηρς ποινς. Για τους μηχανικος προβλπεται μχρι και αφαρεση της δειας σκησης επαγγλματος απ το αρμδιο πειθαρχικ ργανο του Τεχνικο Επιμελητηρου Ελλδος

Διθεση των χρηματικν ποσν που εισπρττονται απ το ενιαο ειδικ πρστιμο
• Το ενιαο ειδικ πρστιμο αποδδεται υπρ του Πρσινου Ταμεου και κατατθεται σε ειδικ κωδικ που ονομζεται «Περιβαλλοντικ Ισοζγιο»,
• Διατθεται, στο πλασιο των στχων και των αρχν του Μεσοπρθεσμο Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς, για :

 •     την κατεδφιση αυθαιρτων,
 •     την εξισορρπηση του ελλεμματος γης
 •     την αξηση των κοινχρηστων και ελεθερων χρων στους Ο.Τ.Α.


Ειδικ Υπηρεσα Κατεδαφσεων

 • Υπγεται απευθεας στο Γενικ Επιθεωρητ της Ειδικς Υπηρεσας Επιθεωρητν Περιβλλοντος (ΕΥΕΠ)
 • χει τις εξς αρμοδιτητες :
  α) τον εντοπισμ και τον λεγχο αυθαρετων επεμβσεων και κατασκευν
  β) την κδοση και την εκτλεση πρξεων καθαρεσης και κατεδφισης
  γ) τη μριμνα για την ορθ διθεση των οικοδομικν αποβλτων (μπζων) και την αποκατσταση
 • Εκτελε τα πρωτκολλα κατεδφισης με δικ της μηχανικ μσα με μσα ιδιωτικν επιχειρσεων μετ απ σναψη σχετικν συμβσεων.
 • Εν οι ιδιωτικς επιχειρσεις αρνηθον να συνψουν συμβσεις, η ΕΥΕΚΑ ενημερνει τις οικεες Αστυνομικς Αρχς, οι οποες και θα αναλαμβνουν την κνηση της διαδικασας πολιτικς επιστρτευσης (ν.δ. 17/1974).
 • Η ΕΥΕΚΑ συνεργζεται με τον ΟΚΧΕ και την εταιρεα «Κτηματολγιο Α.Ε.» για την ανθεση τηλεπισκπησης της χρας - η οποα διενεργεται ως τις 31/8/2011 - για πληρστερο εντοπισμ αυθαρετων επεμβσεων και κατασκευν.