Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΠΡριοδικό Ξ•Ξ™ΞšΞŸΞΞ•Ξ£ της ΡφημΡρίδας Ξ•Ξ˜ΞΞŸΞ£

 

Ερώτηση 1:
Ως υπεύθυνος για την σύνταξη του Πραγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το Περιβάλλον ποιές θεωρείται οτι θα πρέπει να είναι οι βασικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της οικολογικής καταστροφής και των συνεπειών της;

Απάντηση :
Οι υποχρεώσεις αλλά και οι δεσμεύσεις μας κινούνται σε δυο κατευθύνσεις.
• Εκείνες που αφορούν τις συνεχώς επιδεινούμενες  κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη μας και που σημαίνει ανάληψη των εθνικών μας υποχρεώσεων
• Εκείνες που αφορούν την ενεργειακή και περιβαλλοντική προοπτική της Ελλάδος που σημαίνει αναδιοργάνωση και σχεδιασμό σε νέα βάση του όλου φάσματος.
Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  (Α.Π.Ε.) όπως Αιολική και Ηλιακή για τις οποίες η Ελλάδα προσφέρεται όσο ελάχιστες άλλες χώρες, θα συμβάλλουν στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα CO2  και θα βοηθηθεί ταυτόχρονα η ελληνική οικονομία από τη μείωση των εισαγωγής  συμβατικών καυσίμων.

Ερώτηση 2:
Οι έννοιες της «πράσινης» επιχειρηματικότητας και της οικολογικής βιομηχανίας με την παράλληλη ανάπτυξη πράσινης συνείδησης στους πολίτες πόσο εφικτές είναι στην χώρα μας;


Απάντηση :
Την δεκαετία του ΄70 η συζήτηση για την περιβαλλοντική πολιτική αναλωνόταν μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας, η αειφορία ανέτρεψε αυτή την αντίληψη υποστηρίζοντας ότι είναι δυνατόν να υπάρχει συγκερασμός των δύο πλευρών και η περιβαλλοντική ποιότητα να βελτιώσει την οικονομική ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν σε κάθε περίπτωση ο μέσος πολίτης είτε είναι επιχειρηματίας, βιομήχανος ή εργαζόμενος έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται πιο είναι το πραγματικό προσωπικό ή γενικότερο συμφέρον και κινείται στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Βέβαια για να μην είμαστε ουτοπιστές θα πρέπει οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν  έναν στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πολιτικής δράσεων, κινήτρων και τεχνογνωσίας προκειμένου να βρεθεί μια χρυσή τομή μεταξύ των οικονομικών συμφερόντων και περιβαλλοντικών ανησυχιών και διεκδικήσεων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, έννοιες που πιστεύω ότι είναι δυνατόν να τις προσεγγίσουμε.
Ερώτηση 3:
Ασκώντας το επάγγελμα του αρχιτέκτονα ποιά πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η σχέση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, και ποιά βήματα πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση;

Απάντηση
Είναι διαπιστωμένο κατ’ αρχήν ότι η έλλειψη ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού είχε σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας. Όπου δε χωροθετήθηκαν δράσεις χωρίς μελέτη όλων των αναγκαίων παραμέτρων,  κοινωνικών, εμπορικών, οικονομικών και πολιτιστικών τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα πολλά.  Αμέσως μετά τον πόλεμο σχεδιαζόταν η Ελλάδα να γίνει βιομηχανική χώρα, με βαριά μάλιστα βιομηχανία. Δεν γίναμε. Στην δεκαετία του ’70 «χωροθετήθηκε» η Θράκη να γίνει βιομηχανική περιφέρεια. Δυστυχώς απλώς κατασπαταλήθηκαν πόροι.
Η χωροταξία είναι όρος όχι τεχνικός αλλά πρωτίστως οικονομικός και αναπτυξιακός.  Υπ’ αυτή την έννοια θα προταχθεί η θεσμοθέτηση ενός σχεδίου που θα προσδιορίζει τις ανθρώπινες δράσεις στον πρωτογενή, στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της σωστής τουριστικής ανάπτυξης και την προστασία της πεδινής και παράκτιας γης, των ιδιαιτεροτήτων των οικιστικών συνόλων. Καινοτομία στην πρότασή μας είναι η χωροθέτηση των οικισμών δορυφόρων στα μεγάλα αστικά κέντρα με το σύστημα της οργανωμένης  δόμησης.
 
Ερώτηση 4:
Στο ερώτημα πυρηνική ενέργεια ή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ως εναλλακτικές λύσεις στο ενεργειακό πρόβλημα, ποιά είναι η θέση σας;

Απάντηση
Κρατάει χρόνια αυτή η συζήτηση. Το διάλειμμα μεγάλο και βεβαίως στις μέρες μας  η συζήτηση έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Για πολλούς και διάφορους λόγους η Ελλάδα στα πλαίσια βεβαίως των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτάσσει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τις οποίες ανέλαβε δεσμεύσεις, μέχρι το 2012 οι Α.Π.Ε. θα πρέπει να καλύπτουν το 20% των αναγκών μας.
Η πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση τελεί κάτω από την διεθνή επίβλεψη του Ο.Η.Ε. και δυστυχώς τείνει να αποτελέσει και αιτία νέων συρράξεων. Η χώρα μας ποτέ δεν αποφάσισε την χρήση της και για ένα σημαντικό λόγο αν όχι κυρίαρχο είμαστε περιοχή με υψηλή σεισμικότητα.


Ερώτηση 5:
Η Ελλάδα είναι μια προνομιούχος χώρα στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Ποια κίνητρα πρέπει να δοθούν για την διάδοση της αξιοποίησης των ΑΠΕ;

Απάντηση
Είναι σαφές ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές στην χώρα μας στην παραγωγή της ενέργειας έπαιξαν δευτερεύοντα ρόλο ενώ η εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας αποτέλεσαν τον φτωχό ενεργειακό συγγενή . Περιβαλλοντικοί, ενεργειακοί και οικονομικοί λόγοι επιβάλλουν την ανατροπή αυτής της κατάστασης και τον επανακαθορισμό των προτεραιοτήτων με την παράλληλη  προώθηση κινήτρων για τον περιορισμό της ενεργειακής σπατάλης. Απαιτείται ένα νέο, ευέλικτο, αποτελεσματικό και έξυπνο καθεστώς κινήτρων για την προώθηση της εξοικονόμησης και των καθαρών πηγών ενέργειας.
Με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος τελικός καταναλωτής ενέργειας στην χώρα μας είναι ο κτιριακός τομέας, Θα πρέπει να διαμορφωθεί κατ΄ αρχήν ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και θα δώσει κίνητρα για την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον κτιριακό τομέα π.χ. φορολογικές απαλλαγές στην αγορά των αντίστοιχων υλικών κατασκευής. Θα πρέπει για τα μεγάλα κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά να προτάσσονται λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Η προώθηση του θεσμικού πλαισίου για την χωροθέτηση των μονάδων εγκατάστασης των ΑΠΕ και η απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης θα είναι ένα βασικό στοιχείο προώθησης τους.

 


Ερώτηση 6:
Είστε βαθύτατα συνδεδεμένος με την ακριτική περιοχή του Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα το Νομό Λέσβου τον οποίο έχετε υπηρετήσει είτε ως νομάρχης στο παρελθόν είτε ως υπουργός και  ως εκλεγμένος βουλευτής επί 16 έτη. Με την ιδιότητά σας αυτή, του ανθρώπου που ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα του Αιγαίου ποιες πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι βασικές δράσεις μιας πολιτικής που θα αναδείκνυε τις ομορφιές των ελληνικών νησιών και θα προστάτευε το περιβάλλον τους;

Απάντηση:
Αν δεν δράσουμε αποφασιστικά η οικονομική ευημερία των τελευταίων τριάντα χρόνων και η συνολική ανάπτυξη των νησιών κυρίως της πρώτης τουριστικής ταχύτητας στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο, θα ακυρωθεί από την πρώτη αιτία του κακού που είναι η υπερδόμηση. Ιστορικοί και αξιόλογοι αρχιτεκτονικά οικισμοί καταστρέφονται από την χαώδη επέκταση και τις ανεξέλεγκτες  παρεμβάσεις στο εσωτερικό τους.
Η ισορροπία του φυσικού με το ανά τους αιώνες διατηρημένο αλώβητο φυσικό περιβάλλον βρίσκεται επίσης υπό άμεση απειλή. Αν συνεχιστούν οι ραγδαίοι ρυθμοί οικοδόμησης της γης υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας της παράκτιας χώρας τότε δεν θα καταστραφεί μόνο το μοναδικό τοπίο των νησιών, θα καταστραφεί η οικονομία τους που βασίζεται και στον τουρισμό. Η υπερδόμηση μικρής κλίμακας τοπίων όπως τα νησιά οδηγεί σε μη αναστρέψιμη καταστροφή. 
Στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο, την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, νησιά πρώτης τουριστικής ταχύτητας, αν δεν υπάρξουν δραστικά μέτρα για την προστασία για την προστασία της φύσης, αν δεν προφυλάξουμε το τοπίο, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει αδόμητη γη.
 
Ερώτηση 7:
Με ποιο τρόπο, με ποιά εργαλεία, θα υλοποιούσατε αυτές τις πολιτικές κε Σηφουνάκη; Είναι μεγάλο το κόστος των προτάσεων σας για την προστασία του περιβάλλοντος;

Απάντηση:
• Δημιουργώντας τους πράσινους εθνικούς λογαριασμούς.
• Με την καταγραφή του συνόλου του φυσικού και δομημένου πλούτου της χώρας.
• «Πρασινίζοντας» το φορολογικό σύστημα. Θα μετακινήσουμε το φορολογικό βάρος σε δράσεις και προϊόντα που προκαλούν περιβαλλοντική επιβάρυνση.
• «Ο ρυπαίνων θα πληρώνει και ο μεριμνών για το περιβάλλον θα επιβραβεύεται ηθικά και οικονομικά».
• Τα έσοδα από το «πράσινο ταμείο» θα χρηματοδοτούν δράσεις και περιβαλλοντικές έρευνες.
• «Πράσινα ταμεία» δημιουργούνται στους Ο.Τ.Α., Νομαρχίες, Περιφέρειες, Κεντρικό κράτος.
• Θα υπάρξουν χρηματοδοτήσεις καθαρών τεχνολογιών και προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων.
• Θα δημιουργήσουμε τα «πράσινα πιστοποιητικά».
• Η δημιουργία του νέου Υπουργείου Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και Αρχιτεκτονικής θα λάβει διαστάσεις Υπερυπουργείου με την προσθήκη της ευθύνης των δασών και του Αιγιαλού και παραλίας.

Ερώτηση 8:
Έχετε διατελέσει Υφυπουργός Πολιτισμού και είστε Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποιά είναι κατά την γνώμη σας η σχέση της πολιτιστικής ανάπτυξης με την οικολογική συνείδηση για την προστασία του περιβάλλοντος;

Απάντηση :
Η περιβαλλοντική συνείδηση στηρίζεται κυρίως στην παιδεία και στην σωστή πληροφόρηση που κατ’ αρχήν τεκμηριώνει την έννοια της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Το να απολαμβάνει ο πολίτης της χώρας μας αλλά και του κόσμου όλου ένα υγιές περιβάλλον, είναι πολιτισμός. Η σχέση του περιβάλλοντος με τον πολιτισμό προσδιορίστηκε νομίζω με άριστο τρόπο στην έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και η οποία ορθώς λέει  «αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη είναι εκείνη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να δημιουργούν και να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Θα πρόσθετα δε, την αρχαία ελληνική ρήση: «Παν μέτρον άριστον».