Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ξ ΞΏΞ»ΞΉΟ„ΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚

 
ΕΡ1: Μια συναρπαστική πραγματικότητα διαμορφώνεται στην Ευρώπη σήμερα, μια πραγματικότητα που εμπεριέχει όχι μόνο την ΕΕ και τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά και τους εθνικούς πολίτες και πολιτισμούς. Με δεδομένο αυτό, η προοπτική μας πρέπει να στραφεί από το "εθνικό" στο "ευρωπαϊκό". Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Σχολιάστε το συλλογισμό. ΑΠ: Η Ευρώπη αποτελείται από έναν πολύ μεγάλο αριθμό χωρών και λαών, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει πολιτισμούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην εποχή μας οι διαφορές αυτές έχουν αμβλυνθεί, καθώς έχουν ως ένα βαθμό επικρατήσει σε όλες τις τέχνες κάποια κοινά πρότυπα, εφαρμοζόμενα βέβαια με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εικαστικές τέχνες, οι οποίες επηρεάστηκαν από τα μεγάλα ευρωπαϊκά ρεύματα, αλλά πήραν διαφορετική μορφή ανάλογα με τις εθνικές και τοπικές συνθήκες. Η διαφορετικότητα των πολιτισμών είναι επίσης ιδιαίτερα εμφανής στο χώρο της μουσικής, όπου οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν παράγει τελείως διαφορετικά είδη, όπως τα ρεμπέτικα, το ροκ και τα fados. Συνεπώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά ούτε και επιδιώκουμε, έναν ενιαίο και ομοιόμορφο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού: να συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτισμού των κρατών μελών σεβόμενη τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και προβάλλοντας την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. ΕΡ2: Απέναντι στην προσπάθεια της ΕΕ να υπάρχει ενιαία μέσα στη διαφορετικότητα της, υπάρχει ο ομογενοποιημένος πολιτισμός των ΗΠΑ. Η παγκοσμιοποίηση απαιτεί την υιοθέτηση και την ανάπτυξη του αμερικανικού μοντέλου πολιτισμού ως το πιο εμπορικό. Διαθέτει η ΕΕ τα κατάλληλα μέσα ώστε να αντισταθεί, να προστατεύσει και να προωθήσει τον πολιτισμό της στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού. ΑΠ: Αδιαμφισβήτητα οι ΗΠΑ έχουν σε μεγάλο βαθμό κατακλύσει την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά με τα πολιτιστικά τους προϊόντα (πχ κινηματογράφος). Εν γνώσει ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να αντιστραφεί από τη μια μέρα στην άλλη, η λύση είναι να επενδύσουμε περισσότερο στον πολιτισμό και στην παιδεία. ΕΡ3: Η οικονομική διάσταση της ΕΕ ξεπερνάει κατά πολύ την Ευρώπη του πολιτισμού και των αξιών. Παρόλα αυτά η ενότητα των αξιών ανάμεσα στα κράτη-μέλη αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση της ΕΕ. Τι προκαλεί καθυστέρηση στην "Εύρη του πολιτισμού"; Τι έχει γίνει έως τώρα ή τι πρέπει να γίνει και σε ποιο τομείς; ΑΠ: Πιστεύω ότι υπάρχουν σήμερα κοινές αξίες ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς. Όσον αφορά ειδικότερα τον πολιτισμό, αυτό που επιδιώκουμε ως ΕΕ είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με στόχο τη βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, τη διατήρηση και προστασία της πολιτιστική κληρονομιάς, την πραγματοποίηση πολιτιστικών ανταλλαγών. Αυτός είναι ο στόχος των προγραμμάτων της ΕΕ για τον πολιτισμό τα οποία εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία.