Πολιτιστική κληρονομιά και Περιφερειακή Ανάπτυξη

 
- - , . , ,   , .
' , , .    . , : , , .
, . - .
, ' , . , . , .
.   , .
, , . , . , , , .
, ,   .
, , , .
, , , , .   , , , .
, , . , , , , , , , , , , . , , ' . , , , , .
:  . - - . , . , , , , . , , , , , , .
' - 7% 10% - , . , . , . , . - , .
, .  , , , , .  , , , , - - . 
. , , , ' , , , , . LEADER+, 2007-2013 , ,    . ,   URBAN II INTERREG III, (2007-2013) .      
  - . , ,  , . , . , - .
- , , , , , . - (2007-2013), , .
.   , , , ,  , , , . , . , . , ' . , , . . , . , . .