Προστασία της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Υπαίθρου και των Νησιωτικών Περιοχών

 

   , .

  .

, , . ,   , , , , .

, ,   . , , . .    

   , , , ,    .

, , , ,    - - .

90% . .

,  , , . 

- - , , , .
   
, : , ,   , .

, .
 
. , .

, .

(2007-2013)     1.000 .

,       .    

, , " ",   ' .   

,  " ", , . , , , .

  , , ,  , , , , . .  .

, ,  . .   .

, .
 
, .

, , , . LEADER+, ,     .

,   URBAN II INTERREG III, (2007-2013) .      

  . , ,  , . , . , .

, , , , , , , .

, (2007-2013), , .

(), , , , .

  , ,

  ,   .

, , .
 
, , , .

, ,  , , .