Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΣυνέντΡυξη ΀ύπου Ξ³ΞΉΞ± την απΡλΡυθέρωση των Ο…Ο€Ξ·ΟΞ΅ΟƒΞΉΟŽΞ½ Ρδάφους (handling)

 
Αγαπητοί φίλοι σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, ο τομέας των αερομεταφορών υπόκειται σε ριζικές μεταβολές. Η βαθιά οικονομική κρίση, η στροφή των επιβατών προς τις εταιρείες χαμηλού κόστους, οι συγκεντρώσεις μεγάλων και άλλοτε ανταγωνιστικών εταιρειών για να αντιμετωπίσουν την απώλεια κερδών, είναι ίσως τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα των αερομεταφορών σήμερα.
Σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει δύο επιπρόσθετες δυσκολίες: τη μεγάλη έκταση του νησιωτικού χώρου που δυσχεραίνει τις μετακινήσεις και τη λειτουργία ενός τομέα, που χαρακτηρίζεται από «κλειστές», μονοπωλιακού τύπου, δραστηριότητες σε όλο σχεδόν το φάσμα της παροχής αεροπορικών υπηρεσιών. Στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα, η πολιτική του Υπουργείου μας, για τις αερομεταφορές έχει ένα τριπλό στόχο:
1.    Την άμεση προσαρμογή των αερομεταφορών στις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές του υγιούς ανταγωνισμού.
2.    Στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη μείωση του κόστους των αεροπορικών υπηρεσιών.
3.    Με δεδομένο ότι το 85% του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας πραγματοποιείται με πτήσεις charters αποκλειστικά στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας και κυρίως στα νησιωτικά (σας έχουμε και σχετικό πίνακα), ο τρίτος στόχος του Υπουργείου μας είναι η αύξηση των πτήσεων προς αυτά και η προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών, με τη δημιουργία κινήτρων που προσφέρει ο ανταγωνισμός καταργώντας το μονοπώλιο στην παροχή των υπηρεσιών.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, όπως είπε και ο Υπουργός, προωθήσαμε συγκεκριμένες δράσεις, όπως:
    Την απελευθέρωση των αεροπορικών Γραμμών Δημοσίου Συμφέροντος, τις ’γονες Γραμμές,
    την κατάργηση των τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας κατά τη θερινή περίοδο, όπως γνωρίζετε η χειμερινή είχε ήδη καταργηθεί
    Την απελευθέρωση της επίγειας εξυπηρέτησης, handling.
Αναλυτικότερα: Μέχρι το Νοέμβριο του 2009 το ελληνικό Δημόσιο επιδοτούσε τις ’γονες Αεροπορικές Γραμμές, όπως ονομάζονται, τις οποίες εκτελούσε η Ολυμπιακή, με 34.500.000 ευρώ ετησίως.
Με το μεγάλο διαγωνισμό, το διετή, που διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2010, σύμφωνα βεβαίως με τα κοινοτικά ισχύοντα, καταργήθηκε το μονοπώλιο και η εκτέλεση των ’γονων Αεροπορικών Γραμμών κατανεμήθηκε σε 5 αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες μειοδότησαν σε επιμέρους αεροπορικές Γραμμές.
Το ελληνικό δημόσιο θα καταβάλλει ετησίως 22 εκ. ευρώ, δηλαδή θα εξοικονομήσει 12,5 εκ. ευρώ κάθε χρόνο. Με εντολή που δώσαμε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εκπονείται μελέτη επαναπροσδιορισμού του αριθμού των αεροπορικών Γραμμών Δημοσίου Συμφέροντος, με ορθολογικά κριτήρια προκειμένου να χρηματοδοτούνται οι προορισμοί, που έχουν πραγματική ανάγκη και που είναι πραγματικές «’γονες Γραμμές».
Δεύτερον, για την κατάργηση των τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας: Σε αυτή τη δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας και για τον Τουρισμό, η βασική πηγή εσόδου, η ενίσχυση του Τουρισμού, είναι ζωτικής σημασίας. Προκειμένου να αυξηθεί η τουριστική κίνηση από το εξωτερικό κατά τη θερινή περίοδο, από την 1η Απριλίου του ’10 έως στις 30 Σεπτεμβρίου του ’10, προωθήθηκε από το Υπουργείο μας η κοινή Υπουργική Απόφαση με τον Υπουργό Οικονομίας για την κατάργηση της καταβολής των τελών προσγείωσης και παραμονής των αεροσκαφών σε όλα τα ελληνικά κρατικά αεροδρόμια, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Το ποσό που εξοικονομείται από τη μείωση των τελών, ανέρχεται περίπου στα 10 εκ. ευρώ και αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών στα ελληνικά αεροδρόμια.
Τρίτον, η απελευθέρωση της επίγειας εξυπηρέτησης των αεροδρομίων, handling: Για 5 σχεδόν δεκαετίες και μέχρι το 2000 η επίγεια εξυπηρέτηση όλων των αεροδρομίων της χώρας, γινόταν αποκλειστικά από την παλιά Ολυμπιακή. Στο διάστημα 2000 – 2009 η επίγεια εξυπηρέτηση απελευθερώθηκε σε 5 αεροδρόμια, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στα κρατικά αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου και Κέρκυρας. Στα υπόλοιπα 34 περιφερειακά αεροδρόμια, ίσχυε το μονοπωλιακό καθεστώς, το οποίο εκπροσωπούσε μια αγορά ακαθαρίστων εσόδων, συνολικού ύψους περίπου 200 εκ. ευρώ.
Η δρομολόγηση της απελευθέρωσης της επίγειας εξυπηρέτησης σε αυτά τα 34 περιφερειακά αεροδρόμια, θα οδηγήσει στην ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως θα δημιουργήσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού με τα εξής αποτελέσματα:
1.    Τη μείωση του κόστους handling, που σήμερα μπορεί να φτάσει έως και 30 ευρώ ανά επιβάτη, όταν στα ήδη απελευθερωμένα 5 αεροδρόμια, το κόστος είναι έως και 50% χαμηλότερο.
2.    Την αύξηση των πτήσεων προς τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, δεδομένου ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα, από άποψη προσφοράς, τιμή επίγειας εξυπηρέτησης.
3.    Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι πιστοποιήσεις σε 22 αεροδρόμια από 34, στα οποία ενεργοποιούνται επιπροσθέτως 2 εταιρείες handling. Ήτοι, δημιουργούνται περίπου 350 νέες θέσεις εργασίας. Υπολογίστε ότι στα 20 αεροδρόμια είναι οι δύο νέες εταιρείες συν την Ολυμπιακή, μέσο όρο θα υπολογίζετε 8 με 10 άτομα η κάθε εταιρεία handling. Τι σημαίνει αυτό;
        Επομένως, πέραν της εκτιμούμενης μείωσης -έως και 50%- του κόστους του τιμολογίου της επίγειας εξυπηρέτησης, αναμένεται σημαντική αύξηση των αεροπορικών πτήσεων και της τουριστικής κίνησης στα περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά και σημαντική αύξηση της απασχόλησης, επιτόπιου κυρίως προσωπικού, με τη δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας.
        Σας είπα πριν ότι το 85% των πτήσεων charters πηγαίνει στα νησιά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε περίοδο κρίσης -στα 2 τελευταία χρόνια ξέρετε πάρα πολύ καλά- τα τουριστικά καταλύματα, κάνουν προσφορές έως και 20 ευρώ το άτομο, υπάρχουν και τουριστικά καταλύματα που κάνουν και 15 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει όταν το handling έχει διπλάσια τιμή.
        Για το 2010 και για να μην χαθεί η τουριστική περίοδος, ψηφίστηκε ο νόμος 3842 και άνοιξε ουσιαστικά γρηγορότερα η πρόσβαση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, στα αεροδρόμια που σας προανέφερα για το χρονικό διάστημα ενός χρόνου. Ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί και κατά 6 μήνες έως ότου εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα, που ήδη έχει ολοκληρωθεί και θα σταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για επεξεργασία, ούτως ώστε να καθιερωθεί πλέον και μέσω του Προεδρικού Διατάγματος η απελευθέρωση της επίγειας εξυπηρέτησης.
        Με νομοσχέδιο που συντάσσεται και το οποίο θα κατατεθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θεσμοθετείται η οριστική απελευθέρωση του handling στην χώρα μας. Όπως ξέρετε τα 5 αεροδρόμια απελευθερώθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα που έγινε από το 2000 και μετά.
        Η δραστηριοποίηση των εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης στα περιφερειακά αεροδρόμια, όπως σας ανέφερα, έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία υπογραφής νέων συμβάσεων από την ΥΠΑ. Αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των εταιρειών handling ανά αεροδρόμιο, θα σας δοθεί σε ξεχωριστό πίνακα, γι’ αυτό που συμβαίνει μέχρι σήμερα, γιατί κάθε μέρα έρχονται κι άλλες πιστοποιήσεις από πλευράς των εταιρειών.
        Επιπροσθέτως, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των περιφερειακών αεροδρομίων γίνεται ανακατανομή των check-in counters, των χώρων γραφείων και των θέσεων εναπόθεσης εφοδίων στην πίστα των αεροδρομίων. Ειδικότερα για τα check-in έγινε ανάκληση των αποφάσεων παραχώρησης στις εταιρείες «Olympic Handling» και «Aegean Airlines», ώστε τα ελεύθερα check-in counters να διατεθούν σε όλες τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, ανάλογα με την αεροπορική κίνηση που εξυπηρετούν και πάντοτε με την ευθύνη της Διοίκησης των επιμέρους Αερολιμένων.
        Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι εταιρείες handling που δραστηριοποιούνται στα περιφερειακά αεροδρόμια αποκτούν ίση πρόσβαση στη χρήση των κεντρικών υποδομών των αεροδρομίων, όπως είχαμε δεσμευτεί.