Τα Μεταφορικά Δίκτυα της Χώρας και η Πικρή Πραγματικότητα

 
  ,   , , .
,   .
- .
20 , , , , ,   . .
' , , , .     .
,   ,  , .
, ,   . 
, .
, , ,   ,  , . 
, , , , .
  , , ,   , 7 2004 , ;
  (Private Finance Initiative) .
'   2008,   .
, , '   . , , , .
,  . .
,     3,4 2004 7,2 2008,   ' ' , . 
,   , .