Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτέλους ενηλικιώθηκε και ανέλαβε πολιτική ευθύνη

 
. . , , , . . . , , - . . . . . 2004, . , , , , . . , . O . , . , . , - - 27 , . . , . , . , . . . , . . , , , . . 27 , - . . . . . . . . , . . 27 . , , , . . 18 .