Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
΀ροπολογία Ξ³ΞΉΞ± το Ο€ΟΟŒΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ± Μarco Polo

 

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Σηφουνάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας και Μ.Μ.Ε. και Μέλος της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατέθεσε από κοινού με άλλους σοσιαλιστές ευρωβουλευτές (Vincenzi, Navarro, Leichtfried) τροπολογία στην Πρόταση Kανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος Marco Polo II. Το πρόγραμμα Marco Polo II αποτελεί συνέχεια του προγράμματος Marco Polo και καλύπτει την περίοδο 2007-2013. Στόχος του είναι η μείωση της συμφόρησης στο σύστημα των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών προς όφελος των περιβάλλοντος μέσω της χρηματοδότησης δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, των σιδηροδρομικών και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρόγραμμα καλύπτει δράσεις μόνο όταν αυτές διεξάγονται είτε στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών μελών είτε στο έδαφος ενός κράτους μέλους και μιας εγγύς τρίτης χώρας. Ο κ. Σηφουνάκης, με την τροπολογία που κατέθεσε, προτείνει το πρόγραμμα να μπορεί να χρηματοδοτεί κατ' εξαίρεση δράσεις ακόμη και στα πλαίσια ενός μόνο κράτους μέλους με την προϋπόθεση το κράτος αυτό να έχει μακρά ακτογραμμή και νήσους. Ο κ. Σηφουνάκης δήλωσε ότι η ψήφιση της τροπολογίας αυτής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμβάλει στη βελτίωση των δικτύων μεταφορών προς τα νησιά.