Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ξ§Ξ‘Ξ™Ξ‘Ξ•Ξ€Ξ™Ξ£ΞœΞŸΞ£ ΑΝΑΠΛΗΑΩ΀Η Ξ₯ΠΟΞ₯Ξ‘Ξ“ΞŸΞ₯ Ξ Ξ•ΞšΞ‘ ΞΊ. Ν. Ξ£Ξ—Ξ¦ΞŸΞ₯ΞΞ‘ΞšΞ— Σ΀ΗΝ Ξ Ξ‘Ξ‘ΞŸΞ₯ΣΙΑΣΗ ΀ΗΣ Ξ Ξ™Ξ›ΞŸΞ€Ξ™ΞšΞ—Ξ£ ΕΑΕΞ₯ΝΑΣ ΓΙΑ ΀ΗΝ Ξ Ξ•Ξ‘Ξ™ΞŸΞ§Ξ— ΓΕΑΑΝΙ

 
(Προσφωνήσεις)

Στην περιοχή Γεράνι στο κέντρο της Αθήνας εξελίσσεται σήμερα μια πολυεπίπεδη κρίση χωρίς προηγούμενο στην πρόσφατη Ιστορία της πόλης. Η εκδίωξη της κατοικίας, η αποχώρηση των μικρομεσαίων, αλλά και των ιστορικών επιχειρήσεων της πόλης, η κακή ποιότητα του δημόσιου χώρου και η εγκατάλειψη κτιρίων, η δραματική και χωρίς καμία πρόνοια συγκέντρωση μεταναστών και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, η ανομία,  είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης ενός οραματικού σχεδίου ανάπτυξης της πόλης.

Η υποβάθμιση της περιοχής Γεράνι, αλλά και του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της Αθήνας συνολικότερα, θέτει, πριν από όλα, ένα σοβαρό ζήτημα Ισοπολιτείας : είναι αδιανόητο ολόκληρες περιοχές της πόλης να ζουν έξω από κάθε νόρμα ανθρωπιάς, ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.  Είναι επίσης αυτονόητο ότι η ανασυγκρότηση της περιοχής δεν είναι έργο ενός μόνο Υπουργείου. Είναι ένα πολιτικό και διεπιστημονικό πρόβλημα που η λύση του απαιτεί ολοκληρωμένο σχέδιο και προσεκτικούς χειρισμούς με διάρκεια που θα εμπλέκουν όλους τους φορείς, το Κεντρικό Κράτος, τον Δήμο, τους επιστημονικούς φορείς, τις επιχειρήσεις, την Κοινωνία των Πολιτών.  

Υπό αυτό το πρίσμα, αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο τα ευρήματα της πιλοτικής έρευνας όσο και τις προτάσεις τόσων διακεκριμένων επιστημόνων που συμμετέχετε σε αυτήν την ημερίδα για την ανασυγκρότηση της «κοινότητας»  στο Γεράνι.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες.
Σας ευχαριστώ.