Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ψηφοφορία του Ευρωκοινοβουλίου Ξ³ΞΉΞ± το Ο€ΟΟŒΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ± Ξ ΞΏΞ»ΞΉΟ„ΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ 2007

 

Κατά τη χθεσινή σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ψηφίστηκε η έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας για το Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007 για την περίοδο 2007-2013. Στο εγκριθέν κείμενο του Κοινοβουλίου περιληφθήσαν επίσης δύο σημαντικές τροπολογίες: Η πρώτη τροπολογία, η οποία υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας κ. Ν. Σηφουνάκη και την κα. Κ. Πρετς συντονίστρια της σοσιαλιστικής ομάδας στην Επιτροπή Πολιτισμού, αφορά στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ευρώπης και ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση για τη διατήρηση και την προστασία της. Η δεύτερη τροπολογία, η οποία κατατέθηκε από τον εισηγητή κ. Graca-Moura με την στήριξη του κ. Σηφουνάκη, θέτει ως στόχο του προγράμματος Πολιτισμός 2007 τη διατήρηση και τη γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας. Σύμφωνα με τις τροπολογίες αυτές, οι πολιτιστικοί φορείς της Ελλάδος θα μπορούν σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών να υποβάλουν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδια τα οποία έχουν στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας. Η ολομέλεια ενέκρινε επίσης την έκθεση του για το πρόγραμμα διά βίου μάθηση, στο οποίο περιλαμβάνεται το πρόγραμμα Εράσμους που αποσκοπεί στην προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών και το οποίο θα χορηγήσει μέχρι το 2001 υποτροφίες σε 3 εκατομμύρια φοιτητές προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης η μηνιαία υποτροφία του Εράσμους να αυξηθεί σταδιακά από 150 ευρώ που είναι σήμερα στα 300 ευρώ μέχρι το 2013.