Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Oμιλία Νίκου Σηφουνάκη στο Ξ ΟΞΏΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ±Ο„ΞΉΞΊΟŒ Συνέδριο του Ξ Ξ‘Ξ£ΞŸΞš

 

 
Συντρόφισσες και σύντροφοι, κατά γενική παραδοχή η προεργασία που έγινε αυτούς τους έξι μήνες από την Επιτροπή Προγράμματος ήταν τουλάχιστον πρωτόγνωρη για τα τελευταία χρόνια.
Μεταξύ των άλλων σ' αυτό το εξάμηνο των διεργασιών, πέρα από τις θεματικές διασκέψεις τις περιφερειακές, πέρα από την κεντρική συνδιάσκεψη, συζητήσαμε με φορείς, με περιβαλλοντικές οργανώσεις, με τα Τμήματα Περιβάλλοντος στα τρία Πανεπιστήμια της Ελλάδας.
Ποιοι είναι οι στόχοι μας; Αναπόσπαστο κομμάτι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί το περιβάλλον και η προστασία του. Βεβαίως προϋπόθεση είναι η ενημέρωση των πολιτών, η απόκτηση ατομικής και συλλογικής ευαισθησίας, κάτι που όσο ποτέ είναι ώριμο στην εποχή μας. Η συστηματικοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάτι που δεν υπάρχει.
Να γίνουν πρωταγωνιστές στην παγκόσμια προσπάθεια για την αναχαίτιση της επιδείνωσης των κλιματικών αλλαγών. Προτεραιότητές μας η χωροταξική ανασυγκρότηση της χώρας, που σημαίνει δηλαδή η ορθολογική τοποθέτηση στο χώρο  όλων των ανθρώπινων δράσεων.
Δημιουργούμε την τράπεζα γης, τους οικισμούς - δορυφόρους στα μεγάλα αστικά κέντρα, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, ξεκινώντας και εφαρμόζοντας από τη δημόσια διοίκηση, από τα δημόσια κτίρια τη βιοκλιματική. Στην οικιστική αναβάθμιση οι αναπλάσεις, η πολεοδομική ανασυγκρότηση θα είναι τα βασικά μας εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής της πόλης, των πολιτών.
Να επιστρέψει η φύση στις πόλεις. Το τοπίο και η ελληνική φύση, το ασύγκριτο πλεονέκτημα της Ελλάδας. Προστασία και ανάδειξή του σε συνάρτηση με τον πολιτιστικό πλούτο των αρχαιολογικών χώρων και των πολιτιστικών διαδρομών.
Προστασία της μικροκλίμακας των νησιών. Προστασία της γεωργικής γης της παράκτιας Ελλάδας. Κλιματικές αλλαγές, ενεργειακή πολιτική. Σχεδιασμός με στόχο κυρίως την εξοικονόμηση ενέργειας, με παροχή κινήτρων, αρχής γενομένης από τα δημόσια κτίρια, με την έναρξη εφαρμογής της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής από το δημόσιο.
Ανάπτυξη του συνόλου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ΑΠΕ, της αιολικής, της ηλιακής, της θερμικής μέσω ενός χωροταξικού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη την χωρική κατανομή και τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου.
Για την ατμοσφαιρική ρύπανση, ο στόχος της περαιτέρω μείωσης των ρύπων. Χρήση μέσων χαμηλής κατανάλωσης. Δημιουργία ζωνών σε όλες τις πόλεις, στους μικρούς και στους μεγάλους Δήμους χωρίς αυτοκίνητο. Με προγράμματα ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, όπως κάναμε στην Αθήνα, σε κάθε Δήμο της Ελλάδας. Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών διαδρομών.
Για τη διαχείριση των απορριμμάτων πρώτο μας μέλημα η μείωση του όγκου με οικονομικά κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση. Δεύτερο μέλημα. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και τη μετάβαση - υλοποιώντας τη δέσμευση που έχουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο χρονοδιάγραμμα που η  Ένωση θέτει, από τους Χώρους Υγιεινής Ταφής Απορριμμάτων στους Χώρους Υγιεινής Ταφής Υπολειμμάτων.
Τέταρτο μέλημα είναι η ίδρυση των διαδημοτικών και διανομαρχιακών επιχειρήσεων που θα απορροφούν τα οφέλη από την ελαστική διαχείριση των απορριμμάτων. Τα οικονομικά μας εργαλεία είναι η δημιουργία των «Πράσινων  Ταμείων » που θα διασφαλίζουν σταθερή χρηματοδότηση σε όλα τα περιβαλλοντικά προγράμματα».
Πρασίνισμα του φορολογικού συστήματος, για να μετακινηθεί το βάρος σε εκείνους, σε όποιους, άτομα ή επιχειρήσεις ή νοικοκυριά που δημιουργούν ή βοηθούν στην περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και επίσης, τα «πράσινα πιστοποιητικά» που θα συνοδεύονται από bonus για όλους εκείνους οι οποίοι δημιουργούν δράσεις αναβάθμισης και προστασία του περιβάλλοντος.
Δημιουργούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Αρχιτεκτονικής που αποτελεί δέσμευση του Γ.Παπανδρέου. Σε αυτό το νέο Υπουργείο θα ενταχθούν  τα δάση που φεύγουν από το Υπουργείο Γεωργίας και ο αιγιαλός και η παραλία από το Υπουργείο Οικονομικών. Πέραν των άλλων ο πολυκερματισμός υπήρξε το βασικό αίτιο της ταλαιπωρίας των πολιτών. Δημιουργούμε έναν ενιαίο και αυτοτελή φορέα διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Δημιουργούμε το Εθνικό Συμβούλιο Οργανωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη Δημόσια Διοίκηση, που θα προεδρεύει ο Πρωθυπουργός. Στοχεύουμε και πετύχουμε  10% αύξηση του πράσινου στις πόλεις μας την τετραετία,  10% εξοικονόμηση της ενεργείας από τον κτιριακό τομέα,  μείωση του όγκου των απορριμμάτων στην πηγή κατά 15%.
Πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων σε τρία έως πέντε νησιά, όπου θα οδηγούν στην αυτάρκεια νερού, στην αυτονομία διαχείρισης των απορριμμάτων, στην παροχή ενέργειας. Το περιβάλλον παραμένει ο στόχος μας ο πρωταρχικός, γι' αυτό και ο Πρόεδρός μας τον προτάσσει πάντοτε.
Κλείνοντας, πέραν από τις προτάσεις που κατατέθηκαν και μέσω του διαδικτύου χιλιάδες έλαβαν μέρος ειδικά για το περιβάλλον και δείχνει τη μεγάλη διαφορά του σήμερα από το χθες και στον εδώ διάλογο, που συμμετείχαν εκατοντάδες σύντροφοι, κατατέθηκαν περίπου 50 προτάσεις, αξιολογήθηκαν και οι τέσσερις από αυτές θα ενταχθούν στο καινούριο πρόγραμμα.
Το περιβάλλον το παραλάβαμε, δεν μας ανήκει. Δεν είναι ιδιοκτησία μας, υποχρεούμαστε να το παραδώσουμε αλώβητο, αυτό είναι ιερό χρέος.
Σας ευχαριστώ πολύ.