Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Oμιλία Ξ₯φυπουργού Ξ₯Ο€ΞΏΞ΄ΞΏΞΌΟŽΞ½ ΞœΞ΅Ο„Ξ±Ο†ΞΏΟΟŽΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Δικτύων Ν. Σηφουνάκη στην ημΡρίδα της ΕΕ΀΀

 
«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι βαθιά ριζωμένα στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη ως ένας οργανισμός που όχι μόνο φτάνει παντού, σε όλη την Ελλάδα, αλλά "μπαίνει και στο κάθε σπίτι". Ο ταχυδρόμος αποτελεί γνώριμη και φιλική μορφή για τον καθένα μας. Η παρουσία του δεν είναι μόνο ανθρώπινη, αλλά είναι και τακτικότερη από την παρουσία οποιουδήποτε άλλου δημόσιου φορέα. Το ανθρώπινο δυναμικό των ΕΛΤΑ όπως επίσης το δίκτυο διανομής τους που καλύπτει όλη την επικράτεια είναι τα ισχυρότερα σημεία των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Από τη φύση του, το ταχυδρομικό έργο είναι έργο καθολικής υπηρεσίας – αφού καλύπτει όλη τη χώρα- και έργο εντάσεως εργασίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις προσωπικού στα ΕΛΤΑ, που ήδη αντιμετωπίζονται και θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με μακροπρόθεσμες λύσεις, αποτελεί εγγενή, αλλά αντιμετωπίσιμη αδυναμία. Η νέα διοίκηση των ΕΛΤΑ δραστηριοποιείται ήδη ενεργά στην κατεύθυνση αυτή.
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται μείωση του επιστολικού όγκου εξαιτίας της αύξησης της χρήσης άλλων μέσων επικοινωνίας των πολιτών. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει μια απειλή εφόσον δεν αναγνωριστεί έγκαιρα και δεν γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις για την αντιμετώπισή του. Ωστόσο, η διαφαινόμενη αυτή απειλή μπορεί να μετατραπεί σε μια μοναδική ευκαιρία για όσους ταχυδρομικούς οργανισμούς μετεξελιχθούν έγκαιρα προκειμένου να συμπληρώσουν το παραδοσιακό ταχυδρομικό έργο με την παροχή και άλλων υπηρεσιών (χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών, τραπεζικών, ηλεκτρονικών κλπ).
Πρόθεσή της πολιτικής ηγεσίας είναι να ενισχυθούν τα ΕΛΤΑ με κάθε τρόπο προκειμένου να επανέλθουν στην περίοδο της κερδοφορίας τους, να αντιστρέψουμε τα αρνητικά αποτελέσματα της τελευταίας χρονιάς που οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του επιστολικού όγκου που συνοδεύει την οικονομική κρίση, αλλά και στην πολύμηνη απουσία ουσιαστικής και αποτελεσματικής διοίκησης του οργανισμού.
Σκοπεύουμε, συνάμα, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική συνεργασία των ΕΛΤΑ με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και με τις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα κάνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ικανά να αναπτύξουν και να προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών στο νέο περιβάλλον της απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς.
Όπως είναι γνωστό, η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση και για τη χώρα μας. Η σχετική οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη μέχρι το τέλος του 2010 και να εφαρμοστεί μέχρι το 2013.
Ήδη στο Υπουργείο μας έχει συσταθεί ομάδα εργασίας που θα αξιοποιήσει σχετική εισήγηση της ΕΕΤΤ και θα παραδώσει το σχέδιο νόμου για δημόσια διαβούλευση μέσα στον ερχόμενο Σεπτέμβριο ώστε να καταστεί δυνατό να κατατεθεί στη Βουλή ένα μήνα μετά, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2010.
Όπως και σε άλλες περιπτώσεις απελευθέρωσης αγορών (πχ τηλεπικοινωνιακή αγορά), η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς αναμένεται να αποφέρει οφέλη στους καταναλωτές με τη μορφή χαμηλότερων τιμών και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίας.

Η επικείμενη απελευθέρωση αποτελεί, λοιπόν, μια πρόκληση για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα οποία μπορούν να την αξιοποιήσουν επ' ωφελεία τους, αλλά και επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, προτάσσοντας τα δυνατά τους σημεία, διορθώνοντας τις όποιες αδυναμίες τους, εκμεταλλευόμενα τις νέες ευκαιρίες και αντιμετωπίζοντας τις αναπόφευκτες απειλές της εποχής.
Στο νέο αυτό τοπίο, ο ρόλος της ΕΕΤΤ ως ρυθμιστή της απελευθερωμένης ταχυδρομικής αγοράς είναι κρίσιμος και ουσιαστικός : η εμπειρία έχει δείξει ότι, όταν ο ρυθμιστής έχει τα χαρακτηριστικά της αληθινής ανεξαρτησίας και επιτελεί το έργο του με γνώση, αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, τότε μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο τόσο στη μετάβαση προς την απελευθέρωση της αγοράς, όσο και στη διατήρηση και στη μετέπειτα εύρυθμη λειτουργία της.
Αυτά είναι και πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά της ΕΕΤΤ».