Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
, . , i2010, () .
, , , , .
/ , .
, , :
-    2020 , .
-    . : ) , ) ) .
-    , , , . .
-    , , , , , ..