Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΑΡροπορικές μΡταφορές ΞΊΞ±ΞΉ άτομα ΞΌΞ΅ αναπηρία ΞˆΞΊΞΈΞ΅ΟƒΞ· Evans

 

Μια νέα εποχή στις αεροπορικές μεταφορές για τα άτομα με αναπηρία, σηματοδοτεί η ψήφιση της Έκθεσης Evans σχετικά με την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Ο εν λόγω κανονισμός, μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών, θα εγκριθεί τελικά σε πρώτη ανάγνωση και θα αποτελέσει σύντομα μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη σε συνεργασία με το μέλος της Επιτροπής Μεταφορών Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκο Σηφουνάκη - έπειτα από επισταμένη διαβούλευση με τους φορείς του κινήματος των αναπήρων- επεξεργάστηκαν και κατέθεσαν δέσμη προτάσεων επί του σχεδίου της Έκθεσης Evans. Οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που έγιναν αποδεκτές, βελτιώνουν το νομικό πλαίσιο παροχής αεροπορικών διευκολύνσεων στα άτομα με αναπηρία με αντικειμενικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξάλειψη κάθε παράγοντα διάκρισης. Με την ψήφιση της Έκθεσης Evans, αλλά και με ένα σύνολο δράσεων και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται και υλοποιούνται σε κάθε οριζόντια δράση που αφορά στις παρεχόμενες στα ’τομα με Αναπηρία υπηρεσίες και παροχές, στοχεύουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής, να διευκολύνουμε και να αυξήσουμε τη συμμετοχή τους σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής και κύρια να εξαλείψουμε κάθε παράγοντα διάκρισης Η Ευρωπαϊκή πολιτική κατά των διακρίσεων και υπέρ της ισότητας των πολιτών είναι σταθερά προσηλωμένη σε αυτές τις αρχές και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προς αυτή την κατεύθυνση, με τη συμμετοχή και γνωμοδότηση των άμεσα ενδιαφερομένων. Τα οφέλη από την ψήφιση του Κανονισμού ανοίγουν πραγματικά το δρόμο για την κατάργηση των διακρίσεων εις βάρος των πολιτών με αναπηρία και συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησής τους όταν επιλέγουν τις αεροπορικές μεταφορές. Ο κανονισμός μεταξύ άλλων προβλέπει: 1. Κατάργηση του διαχωρισμού των ΑμεΑ από τους επιβάτες με κινητικά προβλήματα λόγω υγείας. Η αναπηρία δεν είναι ασθένεια, αλλά μια διαφορετική κατάσταση υγείας. Επομένως δεν μπορεί να ζητείται από τις αεροπορικές εταιρίες πιστοποιητικό υγείας προκειμένου να επιτραπεί στα ΑμεΑ να ταξιδέψουν. 2. Απαγορεύει στους αερομεταφορείς και στα ταξιδιωτικά πρακτορεία να αρνούνται τη μεταφορά των ΑμεΑ και τους παρέχει διευκολύνσεις χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος από την άφιξη τους στο αεροδρόμιο μέχρι και την επιβίβαση τους στο αεροπλάνο. Υπεύθυνοι για τη δωρεάν παροχή αυτής της συνδρομής είναι οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες έχουν την ευθύνη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 3. Συγκεκριμενοποιούνται οι περιπτώσεις στις οποίες ο αερομεταφορέας μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά ατόμων με μειωμένη κινητικότητα για λόγους ασφαλείας. Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τους κανόνες ασφαλείας ή τους περιορισμούς στη μεταφορά των ΑμεΑ λόγω του μεγέθους του αεροσκάφους ή έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού. 4. Η αεροπορική εταιρία, ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας υποχρεούται, να αποζημιώνει άμεσα και πλήρως τον επιβάτη με αναπηρία για την πτήση στην οποία αρνήθηκαν την επιβίβαση, ή να κάνει επανακράτηση με την αμέσως επόμενη δυνατή πτήση, όπου θα πληρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας. 5. Υποχρέωση των αεροπορικών εταιριών και των αεροδρομίων να εκπαιδεύουν το προσωπικό το οποίο έρχεται σε επαφή με τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ασφαλείας. Επιπλέον το προσωπικό που παρέχει βοήθεια στα ΑμεΑ θα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς το σωστό τρόπο παροχής βοήθειας. 6. Οι παραπάνω διευκολύνσεις παρέχονται σε "πρόσωπα με αναπηρία και πρόσωπα με μειωμένη κινητικότητα", δηλαδή οιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η κινητικότητα είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορών, λόγω οιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας, και του οποίου η κατάσταση χρειάζεται κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ανάγκες του προσώπου αυτού. Μετά την ψήφιση της έκθεσης Evans o κ. Σηφουνάκης δήλωσε "ότι η έγκριση του νέου αυτού κανονισμού θα δώσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας με μειωμένη κινητικότατη κάθε φορά που ταξιδεύουν αεροπορικώς".