Ανακοίνωση σχετικά με τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την αξιολόγηση και τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/τ.Β/11.6. 2009)

 

opengov, ( 1138/./11.6. 2009).

 

, , 7 . 2742/99.

 

.

 

/ , , , . , , , .

 

, , , . , , .

 

.