Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ανακοίνωση σχΡτικά ΞΌΞ΅ διΡυκρινίσΡις Ξ³ΞΉΞ± ημιυπαίθριους

 

Με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει με τους ημιυπαίθριους, το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει:

1. Δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα σε ότι αφορά τους ημιυπαίθριους χώρους.
Ο πρόσφατα ψηφισθείς από το Ελληνικό Κοινοβούλιο Νόμος είναι σαφής, οι πολίτες δεν μπορούν να ξαφνιάζονται.
 
2. Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι οι πολίτες που έχουν ρυθμίσει ή θα ρυθμίσουν τους ημιυπαίθριους και άλλους χώρους να μην επιβαρυνθούν επιπλέον οικονομικά από την υπαγωγή των χώρων αυτών στο καθεστώς αυτό. Στην κατεύθυνση αυτή το ΥΠΕΚΑ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, αναδρομική ή μελλοντική.