Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ανακοίνωση σχΡτικά ΞΌΞ΅ τη Ξ΄Ο…Ξ½Ξ±Ο„ΟŒΟ„Ξ·Ο„Ξ± σύνδΡσης των ΞΊΞ±Ο„Ξ±ΟƒΞΊΞ΅Ο…ΟŽΞ½ που έχουν υπαχθΡί στο νόμο 4014/2011 στο δίκτυο Ξ·Ξ»Ξ΅ΞΊΟ„ΟΞΏΞ΄ΟŒΟ„Ξ·ΟƒΞ·Ο‚ της ΔΕΗ

 

 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το νόμο 4014/2011, ο οποίος ψηφίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής, έδωσε τη δυνατότητα ρύθμισης των αυθαιρέτων, επιλύοντας ένα χρονίζον κοινωνικό πρόβλημα.
Στο πλαίσιο του νόμου η ΔΕΗ έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε ηλεκτροδότηση των κατασκευών που έχουν υπαχθεί στο νόμο 4014/2011. Ειδικότερα:
 - Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 10 του νόμου, πραγματοποιείται η σύνδεση των κτηρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή της α’ δόσης του ειδικού προστίμου. Για τη σύνδεση υποβάλλεται στη ΔΕΗ η βεβαίωση που εκδίδει το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), με την οποία πιστοποιείται η καταβολή της α’ δόσης και περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας.
 Η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από χθες, Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011.