Ανακοίνωση σχετικά με την επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Ν. Σηφουνάκη στη Θεσσαλονίκη

 

 Το σημαντικ ργο που καλεται να επιτελσει ο Οργανισμς Ρυθμιστικο Θεσσαλονκης και οι περαιτρω ενργειες που θα γνουν απ την πλευρ του Υπουργεου Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς στε αυτ να επιταχυνθε αποτλεσαν το αντικεμενο της συνντησης που εχε ο Αναπληρωτς Υπουργς Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς, Νκος Σηφουνκης με τα μλη της νας Διοκησης του ΟΡΘΕ, παρουσα του Δημρχου Θεσσαλονκης Γιννη Μπουτρη, στο πλασιο της επσκεψης που πραγματοποιε στη Θεσσαλονκη.
|Ειδικτερα συζητθηκαν το χρονοδιγραμμα για την ολοκλρωση του νου Ρυθμιστικο Σχεδου Θεσσαλονκης, η σνταξη σχεδου δρσης για την ιερρχηση των σημαντικν ργων που θα βελτισουν την ποιτητα ζως και την εικνα της πλης και της ευρτερης περιοχς της, η απρσκοπτη διεξαγωγ των αρχιτεκτονικν διαγωνισμν για την οργνωση της παραθαλσσιας ζνης του Θερμακο και η αντιμετπιση των εκκρεμοττων των Δμων με τον Οργανισμ.
Ο Νκος Σηφουνκης τνισε τι στχος εναι η θεσμοθτηση του νου Ρυθμιστικο στις αρχς του 2012 και ανακονωσε την περαιτρω ενσχυση του ρλου του Οργανισμο Ρυθμιστικο Θεσσαλονκης διτι πως τνισε αποτελε να εργαλεο υψηλς σημασας για το συντονισμ λων των δρσεων των επιμρους φορων που επηρεζουν τη ζω με λες της τις εκφνσεις στην πλη και στην ευρτερη περιοχ της.
Ο Αναπληρωτς Υπουργς ΠΕΚΑ αναφρθηκε στους πντε αρχιτεκτονικος διαγωνισμος ψους 1.48 εκατομμυρων ευρ που αφορον στο θαλσσιο μτωπο της πλης και χρηματοδοτονται απ πρους του Πρσινου Ταμεου. χουν προκηρυχθε δη η ανπλαση του ξονα «Αχειροποιτου - Αγ. Σοφας» ως την παραλα και η ανπλαση της Βαλκανικς πλατεας στο Δμο Νεπολης-Συκεν εν αναμνεται μεσα και η προκρυξη για την ανπλαση του 7πυργου.
Ειδικτερα σε τι αφορ στην ανπλαση του ξονα «Αχειροποιτου - Αγ. Σοφας» ο κ. Σηφουνκης τνισε τι: «Πρκειται για εμβληματικ ργο στο κντρο της πλης, που η υλοποησ του θα χει πολλαπλασιαστικ οφλη και θα επηρεσει θετικ χι μνο την εικνα αλλ και τη λειτουργα της πλης, ενισχοντας παρλληλα την πια κινητικτητα και δημιουργντας να πλο αναζωογνησης».
Ο Αναπληρωτς Υπουργς ΠΕΚΑ δωσε μφαση στην προθηση και ολοκλρωση των Γενικν Πολεοδομικν Σχεδων τονζοντας: «Η Δυτικ Θεσσαλονκη χει επιτλους να νο Γενικ Πολεοδομικ Σχδιο στην περιοχ του Εχεδρου του Δμου Δλτα καθς επσης και την γκριση της προσαρμογς του Γενικο Πολεοδομικο Σχεδου Αγου Αθανασου του Δμου Χαλκηδνας στις ανγκες αλλαγν που προκυψαν με τα δεδομνα της εφαρμογς του. Η ευρτερη αυτ περιοχ του Πολεοδομικο Συγκροτματος της Θεσσαλονκης αντιμετωπζει θματα που σχετικ με την επικινδυντητα. Το ΥΠΕΚΑ προκηρσσει μεσα τις μελτες επικινδυντητας για λη την Ελλδα, που θα περιλαμβνουν και την βιομηχανικ επικινδυντητα».
Ιδιατερα εποικοδομητικ χαρακτρισε ο Ν. Σηφουνκης τη συνεργασα που εχε με το Δμαρχο Θεσσαλονκης με τον οποο υπρξε ανταλλαγ απψεων στα θματα που αφορον στην πλη και συνδονται μεσα με το ργο του ΟΡΘΕ.
Ο Γιννης Μπουτρης τνισε τι στηρζει το ργο του Οργανισμο και διαβεβαωσε τι απ την πλευρ του Δμου θα γνουν λες οι απαρατητες ενργειες προς αυτ την κατεθυνση.
Ο Αναπληρωτς Υπουργς ΠΕΚΑ στη συνχεια, επισκφτηκε τις εγκαταστσεις της Κτηματολγιο ΑΕ στη Θεσσαλονκη και το Κτηματολογικ Γραφεο Θεσσαλονκης και ενημερθηκε απ τον Πρεδρο και Διευθνοντα Σμβουλο της Κτηματολγιο ΑΕ και την Προσταμνη του Κτηματολογικο Γραφεου για τον τρπο εξυπηρτησης των επαγγελματιν και των πολιτν.
Ο Αναπληρωτς Υπουργς απ την πλευρ του τνισε τι «η ασφλεια, που παρχεται στην κατοχρωση των δικαιωμτων των πολιτν και στις καθημερινς συναλλαγς τους, με την αξιοποηση των σγχρονων τεχνολογιν και με το υψηλς επιστημονικς κατρτισης προσωπικ, οδηγε τα επμενα βματα της πολιτεας στις αποφσεις για την ολοκλρωση του Κτηματολογου και την λειτουργα του, ως θεσμο που συμβλλει σημαντικ στην ανπτυξη της χρας».